Cysylltwch

Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru, sy’n creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgu, astudio a gwirfoddoli ledled y byd

Fe’ch gwahoddwn ar daith gyda ni.

Collage o saith llun, 5 sgwâr a 2 petryal. Dau sgwâr uchaf: dyn a menywod yn gwneud hongi (rhwbio trwynau) a merched yn sefyll yng nghanol ffordd. Sgwâr canol: dyn ar ei gwrcwd (yn gwisgo mwgwd) gyda phlentyn. Petryalau canol: ystafell ddosbarth o blant yn edrych ymlaen a golygfa o gerddwyr o’r cefn. Sgwariau gwaelod: deifiwr sgwba a golygfa o ferch o’r cefn yn eistedd ac yn edrych dros fynyddoedd.

Dewiswch eich sector

Ysgolion

Ysgolion

Ieuenctid

Ieuenctid

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

AB ac AHG

AB ac AHG

Addysg Uwch – Symudedd Addysg

Addysg Uwch – Symudedd Addysg

Addysg Uwch – Symudedd Ymchwil

Addysg Uwch – Symudedd Ymchwil

Roedd mynd ar y daith hon ymhell allan o’m parth cysur ac roeddwn i’n nerfus iawn. Ond rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny ac mae wedi bod mor bwysig i’m hyder. Mae wedi bod yn brofiad da iawn. Byddwn yn ei argymell 100% i unrhyw un.

Ashton, Blwyddyn 13, disgybl yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen ar symudedd i Dwrci ag ariannwyd gan Taith

Straeon

Cyflwyno Cymru i’r byd a dod â’r byd i Gymru.

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy'n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru drwy gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.
Rydym yn falch i rannu'r straeon gan rai o gyfranogwyr Taith ar draws pob sector, sydd wedi ymweld â gwledydd ledled y byd.

Gwelwch popeth

#TaithStories

Yn dilyn anturiaethau cyfranogwyr ag ariennir gan Taith ar draws y byd

Newyddion diweddaf

Gwelwch popeth
Grŵp o bobl amrywiol mewn siwtiau yn eistedd o amgylch bwrdd gyda phapurau. Maen nhw'n edrych ar gyflwynydd a sgrîn gyda'r gair Dadansoddi arno. Mae bwrdd gwyn gyda nodiadau post-it yn y cefndir.

Grwpiau Rhanddeiliaid Sectorau

Five mature students sitting around a table with laptops and papers, smiling and looking like they are in a conversation.

Hyrwyddwyr Taith 2023

Dau berson yn gwenu sy'n edrych fel eu bod yn eistedd mewn darlithfa. Mae gan un liniadur ar ei ben-glin.

Mae Taith yn recriwtio aseswyr grantiau

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.