Cysylltwch

Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru, sy’n creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgu, astudio a gwirfoddoli ledled y byd

Fe’ch gwahoddwn ar daith gyda ni.

Collage o saith llun, 5 sgwâr a 2 petryal. Dau sgwâr uchaf: dyn a menywod yn gwneud hongi (rhwbio trwynau) a merched yn sefyll yng nghanol ffordd. Sgwâr canol: dyn ar ei gwrcwd (yn gwisgo mwgwd) gyda phlentyn. Petryalau canol: ystafell ddosbarth o blant yn edrych ymlaen a golygfa o gerddwyr o’r cefn. Sgwariau gwaelod: deifiwr sgwba a golygfa o ferch o’r cefn yn eistedd ac yn edrych dros fynyddoedd.

Dewiswch eich sector

Ysgolion

Ysgolion

Ieuenctid

Ieuenctid

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion

AB ac AHG

AB ac AHG

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Straeon

Cyflwyno Cymru i’r byd a dod â’r byd i Gymru.

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy'n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru drwy gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.

Rydym yn falch i rannu'r straeon gan rai o gyfranogwyr Taith ar draws pob sector, sydd wedi ymweld â gwledydd ledled y byd.

Gwelwch popeth

Roedd mynd ar y daith hon ymhell allan o’m parth cysur ac roeddwn i’n nerfus iawn. Ond rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny ac mae wedi bod mor bwysig i’m hyder. Mae wedi bod yn brofiad da iawn. Byddwn yn ei argymell 100% i unrhyw un.

Ashton, Blwyddyn 13, disgybl yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen ar symudedd i Dwrci ag ariannwyd gan Taith

#TaithStories

Yn dilyn anturiaethau cyfranogwyr ag ariennir gan Taith ar draws y byd

Newyddion diweddaf

Gwelwch popeth
A view of a lake with mountains in the background. There are some people walking down a path and others can be seen in the distance.

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 2 2023 Taith

Ymunwch â’n cystadleuaeth Wyau Pasg i Ysgolion!

Collage of the Advisory Board members

Mae Taith yn falch o gyhoeddi ein bod wedi penodi saith aelod newydd o’r Bwrdd Cynghori.

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.