Amdanom

Byd newydd o gyfle

Rhaglen newydd yw Taith a fydd yn galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ar draws y byd, tra’n caniatáu i sefydliadau yng Nghymru wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un fath yma yng Nghymru.

Bydd yn creu cyfleoedd i ehangu gorwelion, profi ffyrdd newydd o fyw, a rhannu’r hyn a ddysgir gyda phobl yma.

Mae’n golygu y gall Cymru a’i phartneriaid rhyngwladol barhau i elwa ar gyfleoedd cyfnewid mewn ffordd debyg i’r hyn a gafwyd drwy Erasmus+, a hynny yn Ewrop a thu hwnt.

Lawrlwytho ein strategaeth
Image/Llun: Urdd Gobaith Cymru
Image/Llun: Urdd Gobaith Cymru

25,000 o gyfleoedd

Bydd y rhaglen yn rhedeg o 2022 tan 2026, wedi’i chefnogi gan fuddsoddiad o £65 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Ein nod yw ariannu 15,000 o bobl o Gymru i fanteisio ar gyfleoedd cyfnewid yn ystod y pedair blynedd gyntaf, a denu 10,000 o bobl o bob cwr o’r byd i ddod i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli neu weithio yng Nghymru.

Image/Llun: Urdd Gobaith Cymru
Image/Llun: Urdd Gobaith Cymru

Dyma gyfle i bawb

Bydd y rhaglen ar agor i ddysgwyr a gwirfoddolwyr, gan gynnwys staff o’r canlynol:

 • ysgolion
 • sefydliadau ieuenctid
 • addysg bellach
 • addysg a hyfforddiant galwedigaethol
 • addysg i oedolion
 • addysg uwch.
Cyllido
Image/Llun: Urdd Gobaith Cymru
Image/Llun: Urdd Gobaith Cymru

Gwahodd y byd i Gymru

Bydd lletya pobl yng Nghymru yn un o brif egwyddorion y rhaglen, a bydd cyllid ar gael i groesawu dysgwyr, gwirfoddolwyr a staff o sefydliadau partner o bob cwr o’r byd.

Fel ein hymwelwyr, byddwch yn cyfoethogi ein sectorau addysg ac ieuenctid gyda syniadau a dulliau newydd o weithio, gan ddod â hyd yn oed fwy o amrywiaeth a diwylliant i’n cymunedau, ystafelloedd dosbarth a champysau.

Bydd y llifau dwyochrog hyn yn caniatáu i ni ddatblygu’r partneriaethau a feithrinwyd o dan Erasmus+ a’n helpu ni i ddatblygu rhai newydd.

  Dewch ar daith gyda ni

  Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

  Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.