Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Mae Llwybr 1 yn yn ôl ar gyfer 2023

Mae Taith yn falch o gynnig nifer o weminarau byw i gynorthwyo sefydliadau i ddeall sut i ymgeisio am gyllid Llwybr 1.

Bydd y gweminarau yn cael eu harwain gan ein Rheolwyr Rhaglen a Swyddogion Prosiect, a byddwn yn darparu gwybodaeth ac arweiniad am Llwybr 1, y ffurflen gais a’r offeryn cyfrifo yn ogystal ag ateb eich cwestiynau.

Rydym yn annog pob darpar ymgeisydd i fynychu’r sesiynau hyn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu. Byddwn ni hefyd yn gwneud recordiadau ychwanegol (‘Cyflwyniad I Llwybr 1’ a ‘Llwybr 1 – Offeryn Cyfrifo a  Llwybr 1 – Ffurflen Gais’) ar gyfer y rhai nad fydd yn gallu mynychu’r sesiwn fyw.

 

Latest Events

Delwedd o gynulleidfa o’r cefn lle mae dau berson wedi codi’u llaw. Yn y cefndir mae delwedd aneglur o bedwar o bobl.
Online

Sesiwn Holi ac Ateb Llwybr 2 (Dwyieithog)

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.