Cysylltwch

Newyddion

TrosolwgPwy ydyn niBeth rydyn ni’n wneudEin strategaethPartneriaid RhyngwladolNewyddion
Silwét person yn dod allan o'r dŵr gyda'i freichiau yn yr awyr, snorcel a mwgwd mewn un llaw a machlud yn y cefndir.

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 1 Taith

The silhouette of a person emerging from the water with their arms in the air, a snorkel and mask in one hand and a sunset in the background.

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 1 Taith 2023

Grŵp o 13 o bobl, pob un yn gwisgo blancedi/siolau lliwgar.

Digwyddiad Cyfnewid Rhyngwladol Taith

Person sydd â chamera o flaen eu hwyneb yn edrych fel eu bod yn tynnu llun.

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 2 2022 Taith

Galwad Ariannu Pencampwyr Taith 2023

Grŵp o fyfyrwyr yn edrych allan i fachlud haul ar draeth, dau fyfyriwr yn gwisgo hetiau Siôn Corn.

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 1 (Rownd 2) Taith

Llun o'r tab 'Gwneud cais am gyllid'.

Gyllid Llwybr 1 Taith 2023 – help a chefnogaeth

Llun o'r sleid 'Blwyddyn o Daith' yn y cyflwyniad.

Dathlu blwyddyn o Taith!

Grŵp o 7 o bobl yn sefyll yn dal baner Cymru o flaen poster ‘Astudio yng Nghymru’.

Taith – Flwyddyn yn Ddiweddarach

Tîm Taith yn sefyll mewn llinell a gwenu ar y camera.

Ymgeisiwch nawr i gael cyllid gan Taith fydd yn newid bywydau

Llyn gyda mynyddoedd i’w gweld sydd hefyd yn cael eu hadlewyrchu yn y llyn.

Mae Llwybr 1 yn yn ôl ar gyfer 2023

Plentyn bach (yn gwisgo cot las a du) yn edrych ar fap.

Profiadau sy’n newid bywydau dysgwyr ledled Cymru diolch i arian gan Taith

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.