Cysylltwch

Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg (ARAC)

OverviewWho we areWhat we doOur strategyInternational partnershipsNews

Y mae ARAC yn goruchwylio gweithrediad y Fframwaith Archwilio a Sicrwydd sydd yn sicrhau bod sefydliadau sydd wedi eu hariannu gan y rhaglen yn cyflawni canlyniadau disgwyliedig.

Mae’n adolygu’r graddau bod y prosiectau sydd yn parhau ac sydd wedi eu gorffen yn cyflawni amcanion Taith ac y mae’n darparu arweiniad ar gyfer yr agenda rheoliad risg.

Eu cylch gwaith yw rhoi sicrwydd i’r Bwrdd Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol Gyfyngedig bod risgiau strategol a gweithredol rhagweladwy wedi eu nodi yn rhagweithiol ac yn cael eu rheoli yn briodol.

Mae ARAC yn cyfarfod yn rheolaidd ac y mae crynodeb o gofnodion y cyfarfodydd wedi ei chyhoeddi ar ddiwedd y dudalen hon.

Piet Van Hove - Llywydd yr EAIE ac Uwch Gynghorydd Polisi Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Antwerp

Piet Van Hove

Llywydd yr EAIE ac Uwch Gynghorydd Polisi Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Antwerp

Piet Van Hove yw Llywydd (2022-24) Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Addysg Ryngwladol (www.eaie.org) ac Uwch Gynghorydd Polisi ar gyfer Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Antwerp, lle bu’n astudio’r Gyfraith yn flaenorol. Mae wedi bod yn weithgar ym maes rhyngwladoli addysg uwch ers 1995, gan ddelio â llunio polisi ar wahanol agweddau ar ryngwladoli a’i weithredu mewn prifysgolion, gan gynnwys symudedd myfyrwyr a staff, cydweithredu datblygu, gwasanaethau ar gyfer staff a myfyrwyr rhyngwladol, prosiectau addysgol rhyngwladol a rhwydweithio strategol. Mae Piet wedi bod yn weithgar wrth arwain sawl cymdeithas broffesiynol a nid er elw ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ers blynyddoedd lawer, megis Ardal Wybodaeth Fflandrys, y Gymdeithas Cydweithredu Academaidd, sefydliad anllywodraethol APOPO a’r EAIE. Mae’n cyflwyno’n aml ar ystod eang o bynciau sy’n ymwneud â rhyngwladoli addysg uwch.

Darren Xiberras - Prif Swyddog Ariannol, Prifysgol Caerdydd

Darren Xiberras

Prif Swyddog Ariannol, Prifysgol Caerdydd

Ar hyn o bryd Darren Xiberras yw Prif Swyddog Ariannol Prifysgol Caerdydd ac yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol. Mae’n goruchwylio pob agwedd ar gyllid a chyflawniad ariannol y Brifysgol. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, Darren oedd Prif Swyddog Cyllid Prifysgol De Cymru ar ôl ymuno â nhw yn 2019. Yn union cyn hynny, roedd ganddo’r un swydd yn yr elusen addysg Teach First lle bu hefyd yn goruchwylio Adnoddau Dynol, eiddo a TG. Cyn Teach First, Darren oedd Cyfarwyddwr Cyllid adran sector cyhoeddus ENGIE UK (GDF Suez gynt) sydd â throsiant o £350 miliwn ac yn darparu gwasanaethau eiddo i nifer helaeth o gleientiaid sy’n gwmnïau o’r radd flaenaf yn y sector cyhoeddus ledled y DU. Mae Darren hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol elusen genedlaethol yn y DU ac yn Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp ar gyfer cwmni cyfyngedig cyhoeddus ar restr y Farchnad Buddsoddi Amgen (AIM) sy’n darparu gwasanaethau i’r sector cyhoeddus. Hyfforddodd yn gyfrifydd gyda South Wales Electricity PLC. Ar hyn o bryd Darren yw cadeirydd Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Addysg Uwch Cymru (WHEFDG), ac mae’n aelod o Bwyllgor Gweithredol Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain (BUFDG). Mae Darren yn un o Ymddiriedolwyr Difference Education Limited sydd â’r nod o leihau allgáu disgyblion o addysg prif ffrwd. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd y Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol ac mae’n gadeirydd ar eu pwyllgor archwilio a risg.

Cofnodion cyfarfod yr ARAC

11eg Rhagfyr 2023 – Cofnodion ARAC (crynodeb)

20fed Mawrth 2024 – Cofnodion ARAC (crynodeb)

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.