Cysylltwch

Mewngofnodi i ardal derbynwyr grantiau

Mae’r rhan hon o’r wefan ar gyfer y rhai sydd wedi cael cyllid Taith ar gyfer gweithgareddau Llwybr 1 a 2 ac mae’n cynnwys gwybodaeth a dogfennaeth ddefnyddiol am gyflwyno prosiectau a’u rheoli.

Ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair?

Ebostiwch cefnogaeth@taith.cymru ac fe anfonwn nodyn i’ch atgoffa o’r cyfrinair sydd ei angen i allu mynd i’r adran hon i aelodau.