Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Rhaglen Taith 2024

Version 1.0, January 2024

Atodiad 1 – Categorïau grwpiau gwlad / tiriogaeth

Bydd sefydliadau llwyddiannus yn cael grant i gynnig symudedd rhyngwladol, gan gynnwys grantiau cynhaliaeth er mwyn helpu’r cyfranogwyr i dalu costau byw yn y gyrchwlad. 

Mae cyrchwledydd wedi’u dosbarthu’n dri grŵp ar sail y costau byw perthynol yn y gyrchwlad. Drwy gydol y gweithgaredd cyfnewid, bydd cyfranogwyr yn cael y swm cynhaliaeth sy’n berthnasol (cyfradd ddyddiol), yn dibynnu ar hyd y gweithgaredd cyfnewid a’r gyrchwlad. 

Gofynnir i sefydliadau nodi nifer y symudeddau disgwyliedig fesul cyrchwlad wrth wneud cais. Mae’r tri grŵp fel a ganlyn:

  • Grŵp 1 (Costau byw uwch)
  • Grŵp 2 (Costau byw canolig)
  • Grŵp 3 (Costau byw is)

Bydd Cymru (at ddibenion symudedd mewnol) a’r DU (mewn achosion lle caniateir lleoliadau cyfnewid domestig) yn wledydd Grŵp 1 i adlewyrchu’r costau byw uwch yn y DU. 

Mae Taith ar agor i bob gwlad yn y byd, ond mae’n rhaid dilyn cyngor teithio Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu (FCDO) Llywodraeth y DU.

Mae pob gwlad neu ranbarth wedi’i dosbarthu fel a ganlyn:


Grŵp 1 (Gwledydd/tiriogaethau costau byw uwch)

Awstralia
Awstria
Y Bahamas
Barbados
Gwlad Belg
Canada
Denmarc
Y Ffindir
Ffrainc
Hong Kong
Gwlad yr Iâ
Iwerddon
Israel

Japan
Lwcsembwr
Macao
Yr Iseldiroedd
Seland Newydd
Norwy
Qatar
Seychelles
Singapore
Sweden
Y Swistir
Yr Emiradau Arabaidd Unedig
Y Deyrnas Unedig
Unol Daleithiau America

Grŵp 2 (Gwledydd/tiriogaethau costau byw canolig)

Antarctica ac Ynysoedd y De (heb ei nodi fel arall)
Affrica (heb ei nodi fel arall)
Asia (heb ei nodi fel arall)
Canolbarth America (heb ei nodi fel arall)
De America (heb ei nodi fel arall)
Ewrop (heb ei nodi fel arall)
Bahrain
Belize
Cambodia
Y Traeth Ifori
Croatia
Ciwba
Cyprus
Y Weriniaeth Tsiec
Estonia
Ethiopia
Yr Almaen
Gwlad Groeg
Yr Eidal
Jamaica

Kuwait
Latfia
Libanus
Maldives
Malta
Namibia
Nigeria
Oman
Palesteina
Panama
Portiwgal
Puerto Rico
Senegal
Slofacia
Slofenia
De Affrica
De Korea
Sbaen
Taiwan
Trinidad a Tobago
Uruguay

Grŵp 3 (Gwledydd costau byw is)

Albania
Algeria
Yr Ariannin
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarws
Bolivia
Bosnia a Herzegovina
Botswana
Brasil
Bwlgaria
Cameroon
Chile
Tsieina
Colombia
Costa Rica
Gweriniaeth Dominica
Ecuador
Yr Aifft
El Salvador
Ffiji
Georgia
Ghana
Honduras
Hwngari
India
Indonesia
Iran
Irac
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Lesotho

Lithwania
Malaysia
Mauritius
Mecsico
Moldofa
Mongolia
Montenegro
Morocco
Myanmar
Nepal
Nicaragwa
Gogledd Macedonia
Pacistan
Paraguay
Periw
Ynysoedd Philippines
Gwlad Pwyl
Rwmania
Rwsia
Rwanda
Serbia
Somalia
Sri Lanka
Syria
Tanzania
Gwlad Thai
Tunisia
Twrci
Uganda
Wcráin
Uzbekistan
Venezuela
Fietnam
Zambia
Zimbabwe