Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Craidd Rhaglen Taith 2023

Fersiwn 1.0, 5ed Hydref 2023

Atodiad 1 – Categorïau grwpiau gwlad / tiriogaeth

Bydd sefydliadau llwyddiannus yn cael grant i gynnig lleoliadau cyfnewid dramor, gan gynnwys grantiau cynhaliaeth er mwyn helpu’r cyfranogwyr i dalu costau byw yn y gyrchwlad.

Mae cyrchwledydd wedi’u dosbarthu’n dri grŵp ar sail y costau byw perthynol yn y gyrchwlad. Drwy gydol y gweithgaredd cyfnewid, bydd cyfranogwyr yn cael y swm cynhaliaeth sy’n berthnasol (cyfradd ddyddiol), yn dibynnu ar hyd y gweithgaredd cyfnewid a’r gyrchwlad.

Gofynnir i sefydliadau nodi nifer y lleoliadau cyfnewid disgwyliedig fesul cyrchwlad wrth wneud cais. Mae’r tri grŵp fel a ganlyn:

  • Grŵp 1 (Costau byw uwch)
  • Grŵp 2 (Costau byw canolig)
  • Grŵp 3 (Costau byw is)

Bydd Cymru (at ddibenion symudedd mewnol) a’r DU (mewn achosion lle caniateir lleoliadau cyfnewid domestig) yn wledydd Grŵp 1 i adlewyrchu’r costau byw uwch yn y DU. 

Mae pob gwlad neu ranbarth wedi’i dosbarthu fel a ganlyn:


Grŵp 1 (Gwledydd/tiriogaethau costau byw uwch) 

Awstralia
Awstria
Y Bahamas
Barbados
Gwlad Belg
Canada
Denmarc
Y Ffindir
Ffrainc
Guernsey
Hong Kong
Gwlad yr Iâ
Iwerddon
Israel
Japan

Jersey
Lwcsembwrg
Macao
Yr Iseldiroedd
Seland Newydd
Norwy
Qatar
Seychelles
Singapore
Sweden
Y Swistir
Yr Emiradau Arabaidd Unedig
Y Deyrnas Unedig
Unol Daleithiau America

Grŵp 2 (Gwledydd/tiriogaethau costau byw canolig)

Antarctica ac Ynysoedd y De (heb ei nodi fel arall)
Affrica (heb ei nodi fel arall)
Asia (heb ei nodi fel arall)
Canolbarth America (heb ei nodi fel arall)
De America (heb ei nodi fel arall)
Ewrop (heb ei nodi fel arall)
Bahrain
Belize
Cambodia
Y Traeth Ifori
Croatia
Ciwba
Cyprus
Y Weriniaeth Tsiec
Estonia
Ethiopia
Yr Almaen
Gwlad Groeg
Yr Eidal
Jamaica
Kuwait

Latfia
Libanus
Maldives
Malta
Namibia
Nigeria
Oman
Palesteina
Panama
Portiwgal
Puerto Rico
Senegal
Slofacia
Slofenia
De Affrica
De Korea
Sbaen
Taiwan
Trinidad a Tobago
Uruguay

Grŵp 3 (Gwledydd costau byw is)

Albania
Algeria
Yr Ariannin
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Belarws*
Bolivia
Bosnia a Herzegovina
Botswana
Brasil
Bwlgaria
Cameroon
Chile
Tsieina
Colombia
Costa Rica
Gweriniaeth Dominica
Ecuador
Yr Aifft
El Salvador
Ffiji
Georgia
Ghana
Honduras
Hwngari
India
Indonesia
Iran
Irac
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Lithwania
Malaysia

Mauritius
Mecsico
Moldofa
Mongolia
Montenegro
Morocco
Myanmar
Nepal
Nicaragwa
Gogledd Macedonia
Pacistan
Paraguay
Periw
Ynysoedd Philippines
Gwlad Pwyl
Rwmania
Rwsia*
Rwanda
Serbia
Somalia
Sri Lanka
Syria
Tanzania
Gwlad Thai
Tunisia
Twrci
Uganda
Wcráin
Uzbekistan
Venezuela
Fietnam
Zambia
Zimbabw

* Mae gweithgareddau cyfnewid rhyngwladol gyda’r gwledydd hyn wedi’u heithrio o alwad am geisiadau Taith 2023.