Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Craidd Rhaglen Taith 2023

Fersiwn 1.0, 5ed Hydref 2023

1. Cyflwyniad

Ffurfiant craig mawr ac o’i amgylch mae nifer o goed gwahanol. Ceir awyr las.

Mae’r canllaw hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i sefydliadau ac unigolion am Taith, sut mae’r rhaglen yn gweithio a phwy sy’n gymwys i wneud cais am, a chael, cyllid. Mae’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen ar sefydliadau i gymryd rhan. I gyd-fynd â’r Canllaw Rhaglen Graidd hwn mae gennym Ganllawiau Rhaglen Llwybr penodol, sy’n rhoi manylion am y Llwybrau Ariannu Taith unigol, gan gynnwys gweithgareddau cymwys, costau a gwybodaeth sy’n benodol i’r sector. 

Sylwch fod Canllaw Rhaglen 2023 yn berthnasol i geisiadau a gyflwynir i, a phrosiectau a ariennir gan, alwadau cyllid 2023 Taith yn unig.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y canllaw hwn ochr yn ochr â’r Canllaw penodol i Lwybr ar gyfer yr alwad ariannu yr ydych yn gwneud cais/wedi derbyn cyllid ar ei chyfer.