Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad ar y Safle i brosiectau Llwybr 1

Gweithgareddau Symudedd i Unigolion

Ar gyfer gweithgareddau symudedd i unigolion, rhaid cael y rhaglen ddysgu unigol ar gyfer y dysgwr a’r dystiolaeth y darparwyd hyfforddiant i’r dysgwyr cyn gadael.

Enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol: Rhaglen ddysgu unigol; rhaglen hyfforddiant cyn gadael a chofnodion o gymryd rhan yn yr hyfforddiant.

Gofynion penodol am dystiolaeth / tystiolaeth ychwanegol a awgrymir: Gellid gofyn am y deunyddiau hyfforddi a ddarparwyd i’r dysgwr wrth gynnal archwiliad bwrdd gwaith llawn neu archwiliad ar y safle.