Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad Bwrdd Gwaith Cyllid Ychwanegol

Gwerth am arian

Dangoswch eich bod wedi gwneud ceisiadau rhesymol i sicrhau gwerth am arian wrth wneud pryniannau mwy. 

Enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol: tystiolaeth o gael dyfynbrisiau o eitemau sy’n costio mwy na £300; tystiolaeth o sefydliad sy’n derbyn y grant i gydymffurfio â gofynion ei reoliadau ariannol ei hun mewn perthynas â dyfynbrisiau a thendro cystadleuol 

Gofynion penodol ar gyfer tystiolaeth: Sylwer y gallai fod un cyflenwr yn unig ar gyfer rhai eitemau, e.e. prynu fisâu, ac mewn achosion o’r fath, nid yw’n ymarferol cael sawl dyfynbris.