Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad Bwrdd Gwaith Cyllid Ychwanegol

Teithio i ardaloedd anghysbell

Pan fydd hawliad costau ychwanegol ar gyfer teithio i ardal anghysbell, bydd tîm Taith yn gwirio tystiolaeth bod y costau wedi’u codi, a bod yr ardal yn bodloni’r meini prawf. 

Enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol: Anfonebau; derbynebau; archebion prynu a gymeradwywyd 

Gofynion penodol am dystiolaeth / tystiolaeth ychwanegol a awgrymir: Ardaloedd anghysbell lle nad oes seilwaith cludiant sefydledig i gyrraedd neu adael cyrchfan megis priffordd, ffyrdd, llwybrau beicio, meysydd awyr, llinellau rheilffyrdd neu gyfleusterau docio.