Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad Bwrdd Gwaith Cyllid Ychwanegol

Cynlluniwyd y nodyn canllaw hwn i’ch cefnogi chi i baratoi am adolygiad bwrdd gwaith i’w gynnal gan Weithredydd y Rhaglen Taith.  Darparwch yr wybodaeth a’r dogfennau a restrir isod hyd eithaf eich gallu. Sylwer y gellir gofyn am wybodaeth ychwanegol yn ystod yr adolygiad bwrdd gwaith.