Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad Bwrdd Gwaith Llwybr 2

Gweithgareddau Symudedd i Unigolion

Ar gyfer gweithgareddau symudedd i unigolion, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth ar gyfer y rhaglen ddysgu unigol ar gyfer y dysgwr a’r dystiolaeth y darparwyd hyfforddiant i’r dysgwyr cyn gadael. 

Enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol: Rhaglen ddysgu unigol; rhaglen hyfforddiant cyn gadael a chofnodion o gymryd rhan yn yr hyfforddiant 

Gofynion penodol ar gyfer tystiolaeth / tystiolaeth ychwanegol a awgrymir:  Dd/B