Cysylltwch

Darparu nwyddau, gwaith a gwasanaethau ar gyfer Taith

A hithau’n rhaglen sy’n dosbarthu cyllid cyhoeddus, mae Taith yn dilyn polisi caffael cyhoeddus wrth gontractio ar gyfer nwyddau, gwaith a gwasanaethau. 

Cyfleoedd i sicrhau contract 

Mae cyfleoedd i ddarparu nwyddau, gwaith neu wasanaethau ar gyfer Taith, lle mae cyfanswm gwerth y contract dros £25,000, yn cael eu hysbysebu drwy Brifysgol Caerdydd ar GwerthwchiGymru, gwefan gaffael genedlaethol Cymru. 

Telerau ac amodau Taith 

Amodau contract safonol Taith ar gyfer prynu nwyddau a/neu wasanaethau, neu gymryd ymgynghorwyr ymlaen (wedi’i chefnogi gan Ddatganiad i Weithio), fydd y cytundeb cyfan ar gyfer yr archeb brynu hon, ac eithrio lle mae Taith a’r cyflenwr wedi llofnodi cytundeb ysgrifenedig ar wahân. 

Cysylltu 

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.