Cysylltwch

Prosiectau a Gynlluniwyd

Ceisiadau a chyfranogwyr

Mae cyllid Taith wedi bod ar gael ers mis Mawrth 2022 a phwrpas Taith yw creu cyfleoedd newid bywyd i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru drwy gyfnewidiau dysgu rhyngwladol. Mae wedi bod yn ysbrydoledig gweld faint o bobl sydd eisoes wedi manteisio ar y cyfle i ymgeisio am gyllid Taith ac rydym am ddathlu’r rhai sydd wedi bod yn llwyddiannus.

Yma gallwch ddod o hyd i bob prosiect a ariannwyd gan Taith, a gallwch hidlo yn ôl yr opsiynau ar yr ochr chwith. Mae’r data a ddarparwyd wedi’u cymryd o’r cam ymgeisio a’r cyllidebau clustnodedig y cytunwyd arnynt a nifer y cyfranogwyr.

Mae Taith yn parhau i esblygu fel rhaglen ac mae rhai newidiadau yn effeithio ar y ffordd y mae data’n cael eu dal a’u cyflwyno. Yn 2022 a 2023 roedd Sefydliadau Addysg Uwch yn gallu gwneud cais am gyllid o dan ddau opsiwn (Addysg ac Ymchwil), ond o 2024 cyfunwyd y rhain yn un ymgais fesul sefydliad. Yn ogystal, yn 2022 roedd ail alwad ariannu Llwybr 1 yn agored i’r sectorau Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigathol oherwydd y cyllidebau a oedd ar gael.

Ceisiadau wedi eu derbyn

300

Ceisiadau llwyddiannus

223

Cyllid a ddyfarnwyd

£19,865,478.55

Cyfanswm y cyfranogwyr

12,164

Ceisiadau llwyddiannus

Enw’r sefydliadLlwybrSectorBlwyddynWedi ei ddyfarnuHyd y prosiectCyfranogwyr
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC12 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC12 MisTBC
1Ysgolion2024TBC12 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC12 MisTBC
1Ysgolion2024TBC12 MisTBC
1Ysgolion2024TBC18 MisTBC
1Ysgolion2024TBC18 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC12 MisTBC
1Ysgolion2024TBC12 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC18 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC24 MisTBC
1Ysgolion2024TBC18 MisTBC
1Ysgolion2023£28,430.0024 Mis26
1Ysgolion2023£72,677.5024 Mis77
1Ysgolion2023£227,050.0018 Mis114
1Ysgolion2023£40,737.0024 Mis23
1Ysgolion2023£46,621.5012 Mis60
1Ysgolion2023£58,087.5024 Mis63
1Ysgolion2023£96,762.5024 Mis96
1Ysgolion2023£12,696.0024 Mis10
1Ysgolion2023£21,744.0024 Mis10
1Ysgolion2023£43,025.0024 Mis44
1Ysgolion2023£58,928.5024 Mis387
1Ysgolion2023£33,214.0024 Mis26
1Ysgolion2023£41,040.0018 Mis26
1Ysgolion2023£18,468.0018 Mis10
1Ysgolion2023£397,635.0024 Mis383
1Ysgolion2023£84,102.0024 Mis40
1Ysgolion2023£12,644.5018 Mis9
1Ysgolion2023£18,544.0024 Mis15
1Ysgolion2023£25,505.5012 Mis16
1Ysgolion2023£38,054.0024 Mis41
1Ysgolion2023£77,198.0018 Mis36
1Ysgolion2023£31,450.0024 Mis15
1Ysgolion2023£53,461.0024 Mis33
1Ysgolion2023£46,300.0024 Mis30
1Ysgolion2023£48,242.0024 Mis48
1Ysgolion2023£42,372.0018 Mis44
1Ysgolion2023£81,387.5024 Mis97
1Ysgolion2023£2,610.0024 Mis2
1Ysgolion2022£71,227.0024 Mis86
1Ysgolion2022£99,168.0024 Mis108
1Ysgolion2022£9,841.0024 Mis10
1Ysgolion2022£15,922.5012 Mis72
1Ysgolion2022£96,765.5024 Mis86
1Ysgolion2022£105,586.0024 Mis60
1Ysgolion2022£39,571.0024 Mis24
1Ysgolion2022£1,206,981.5024 Mis1072
1Ysgolion2022£180,726.0018 Mis89
1Ysgolion2022£40,950.0018 Mis46
1Ysgolion2022£17,342.0024 Mis18
1Ysgolion2022£21,021.0024 Mis21
1Ysgolion2022£15,015.0024 Mis13
1Ysgolion2022£111,605.006 Mis54
1Ysgolion2022£107,789.5024 Mis110
1Ieuenctid2022£160,755.4012 Mis90
1Ieuenctid2022£54,684.0024 Mis73
1Ieuenctid2022£213,262.5024 Mis179
1Ieuenctid2022£236,806.5024 Mis135
1Ieuenctid2022£31,310.0024 Mis44
1Ieuenctid2022£47,229.0018 Mis32
1Ieuenctid2022£26,998.5012 Mis31
1Ieuenctid2022£211,698.0012 Mis301
1Ieuenctid2022£8,450.006 Mis10
1Ieuenctid2022£39,871.0012 Mis41
1Ieuenctid2022£29,078.5012 Mis46
1Ieuenctid2022£110,682.0018 Mis17
1Ieuenctid2022£25,840.0018 Mis34
1Ieuenctid2024TBC12 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC12 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC12 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC12 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC12 MisTBC
1Ieuenctid2024TBC24 MisTBC
1Ieuenctid2023£87,706.0024 Mis39
1Ieuenctid2023£19,168.0012 Mis15
1Ieuenctid2023£22,468.0018 Mis24
1Ieuenctid2023£31,915.0012 Mis18
1Ieuenctid2023£155,563.9024 Mis151
1Ieuenctid2023£30,730.0012 Mis18
1Ieuenctid2023£35,210.0012 Mis28
1Ieuenctid2023£17,760.0012 Mis17
1Ieuenctid2023£240,810.0024 Mis24
1Ieuenctid2023£21,885.0012 Mis18
1Ieuenctid2023£225,705.0012 Mis337
1Ieuenctid2023£64,600.0018 Mis54
1Ieuenctid2023£21,020.0018 Mis13
1Ieuenctid2023£29,866.0024 Mis31
1Addysg Oedolion2024TBC24 MisTBC
1Addysg Oedolion2024TBC24 MisTBC
1Addysg Oedolion2024TBC12 MisTBC
1Addysg Oedolion2024TBC24 MisTBC
1Addysg Oedolion2024TBC24 MisTBC
1Addysg Oedolion2024TBC24 MisTBC
1Addysg Oedolion2023£87,628.0012 Mis66
1Addysg Oedolion2023£17,018.1012 Mis11
1Addysg Oedolion2023£89,983.0024 Mis32
1Addysg Oedolion2023£121,710.0024 Mis68
1Addysg Oedolion2023£2,730.0018 Mis2
1Addysg Oedolion2022£5,252.0012 Mis5
1Addysg Oedolion2022£6,918.6012 Mis7
1Addysg Oedolion2022£128,664.9024 Mis48
1Addysg Oedolion2022£19,000.8012 Mis15
1Addysg Oedolion2022£15,860.0024 Mis6
1Addysg Oedolion2022£8,600.0012 Mis10
1AB ac AHG2024TBC12 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC18 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC24 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC18 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC18 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC18 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC12 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC24 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC12 MisTBC
1AB ac AHG2024TBC12 MisTBC
1AB ac AHG2023£110,032.0018 Mis57
1AB ac AHG2023£168,035.0018 Mis120
1AB ac AHG2023£170,030.0012 Mis96
1AB ac AHG2023£48,607.6012 Mis22
1AB ac AHG2023£124,160.0012 Mis89
1AB ac AHG2023£120,034.0012 Mis73
1AB ac AHG2023£121,535.0012 Mis72
1AB ac AHG2023£159,325.0012 Mis90
1AB ac AHG2023£168,432.1412 Mis90
1AB ac AHG2022£285,780.9618 Mis202
1AB ac AHG2022£60,768.0018 Mis36
1AB ac AHG2022£199,462.0012 Mis76
1AB ac AHG2022£298,126.4412 Mis147
1AB ac AHG2022£539,696.5012 Mis439
1AB ac AHG2022£65,464.0012 Mis28
1AB ac AHG2022£108,472.0024 Mis52
1Addysg Uwch2024TBC24 MisTBC
1Addysg Uwch2024TBC24 MisTBC
1Addysg Uwch2024TBC24 MisTBC
1Addysg Uwch2024TBC24 MisTBC
1Addysg Uwch2024TBC24 MisTBC
1Addysg Uwch2024TBC24 MisTBC
1Addysg Uwch2023£94,260.0024 Mis56
1Addysg Uwch2023£82,592.5024 Mis45
1Addysg Uwch2023£94,199.5024 Mis55
1Addysg Uwch2023£81,310.9024 Mis43
1Addysg Uwch2023£52,548.5024 Mis37
1Addysg Uwch2023£94,142.9024 Mis63
1Addysg Uwch2023£256,061.6024 Mis141
1Addysg Uwch2023£113,902.8824 Mis86
1Addysg Uwch2023£276,603.8324 Mis112
1Addysg Uwch2023£461,327.7224 Mis205
1Addysg Uwch2023£191,851.0024 Mis124
1Addysg Uwch2023£437,512.3624 Mis121
1Addysg Uwch2023£485,483.0024 Mis194
1Addysg Uwch2023£275,288.5624 Mis221
1Addysg Uwch2022£119,392.0036 Mis31
1Addysg Uwch2022£229,212.5036 Mis106
1Addysg Uwch2022£402,898.0036 Mis160
1Addysg Uwch2022£176,101.5036 Mis68
1Addysg Uwch2022£345,964.0036 Mis201
1Addysg Uwch2022£142,593.0024 Mis105
1Addysg Uwch2022£1,581,148.7536 Mis675
1Addysg Uwch2022£293,731.0636 Mis121
1Addysg Uwch2022£739,852.5036 Mis220
1Addysg Uwch2022£535,430.5036 Mis425
1Addysg Uwch2022£171,876.1136 Mis146
1Addysg Uwch2022£421,361.5636 Mis229
1Addysg Uwch2022£177,403.2012 Mis112
1Addysg Uwch2022£214,049.7624 Mis139
2Ysgolion2023£68,264.0024 Mis12
2Ysgolion2023£73,490.0018 Mis8
2Ysgolion2023£73,900.0024 Mis72
2Ysgolion2023£27,858.0018 Mis5
2Ysgolion2023£54,275.0018 Mis7
2Ysgolion2023£52,044.0018 Mis7
2Ysgolion2023£55,807.0024 Mis6
2Ysgolion2023£36,015.0024 Mis16
2Ysgolion2022£47,893.0024 Mis38
2Ysgolion2022£74,354.0012 Mis22
2Ysgolion2022£28,528.0012 Mis4
2Ysgolion2022£72,110.0018 Mis18
2Ysgolion2022£60,960.0024 Mis7
2Ysgolion2022£72,178.0024 Mis5
2Ysgolion2022£74,922.0024 Mis14
2Ieuenctid2023£51,752.0018 Mis2
2Ieuenctid2023£74,738.0012 Mis10
2Ieuenctid2023£25,035.0012 Mis3
2Ieuenctid2022£22,809.0024 Mis5
2Ieuenctid2022£74,857.0024 Mis4
2Ieuenctid2022£68,685.0012 Mis16
2Ieuenctid2022£8,205.0012 Mis4
2Addysg Oedolion2022£58,112.0012 Mis23
2Addysg Oedolion2022£70,444.0024 Mis38
2Addysg Oedolion2022£65,943.0018 Mis4
2AB ac AHG2023£62,560.0024 Mis16
2AB ac AHG2023£68,771.0018 Mis16
2AB ac AHG2023£72,255.0024 Mis28
2AB ac AHG2023£52,299.0024 Mis28
2AB ac AHG2023£47,030.0012 Mis7
2AB ac AHG2022£23,247.0012 Mis5
2AB ac AHG2022£74,322.0018 Mis4
2AB ac AHG2022£69,336.0018 Mis16
2AB ac AHG2022£56,685.0012 Mis7
2AB ac AHG2022£46,799.5218 Mis17
Cymru
Llwybr
Sector
Blwyddyn
Wedi ei ddyfarnu
Hyd y prosiect
Cyfranogwyr
CY Participants outward from Wales
CY Participants inward to Wales
CY Participants on a virtual mobility
CY Participants from an underrepresented group