Cysylltwch

Llinell amser

Cyfleoedd AriannuPwy all Ymgeisio

Lansio Taith

Caiff manylion cyntaf y rhaglen eu cyhoeddi, gan gynnwys ein strategaeth.

Galw yn agor am gyllid ar gyfer y Llwybr 1 - Symudedd cyfranogwyr

Gwahoddir sefydliadau cymwys i gyflwyno ceisiadau ar gyfer y Llwybr Symudedd fydd yn ariannu cyfleoedd cyfnewid i ddysgwyr, gwirfoddolwyr a staff o Gymru i’r byd, ac o’r byd i Gymru.

Galw cyntaf yn cau am gyllid ar gyfer y Llwybr 1 - Symudedd cyfranogwyr

Dyddiad cau’r ffenestr ceisiadau gyntaf ar gyfer y Llwybr Symudedd.

Llwybrau ariannu pellach yn agor

Gwahoddir sefydliadau i wneud cais am gyllid o dan rowndiau cyntaf y Partneriaethau a Chydweithio Strategol a Llwybrau Meithrin Gallu. Bydd dyddiadau a manylion yn cael eu cadarnhau yn nes at yr amser.

Y daith yn cychwyn

Mae’r teithiau cyfnewid yn cychwyn, gan greu cyfleoedd i bobl astudio, gwirfoddoli, hyfforddi a gweithio ym mhob cwr o’r byd.

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.