Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch
Llwybr 2

Partneriaethau a Chydweithio Strategol

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Oedolion
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
30/11/2023
TrosolwgPwy sy’n gallu cyflwyno caisGweithgareddau a GefnogirCyllidSut i gyflwyno caisDigwyddiadau

Cyllid

Mae cynhwysiant a hygyrchedd yn ffocws strategol i Taith ac rydym ni’n dymuno cyllido cynifer o sefydliadau â phosib gydag amrywiaeth mor eang â phosib. O ganlyniad, uchafswm dyfarniadau prosiectau Llwybr 2 fydd £75,000. 

Gall y sefydliadau partner rhyngwladol dderbyn hyd at 30% o gyfanswm y grant. 

Cymorth cynhwysiant ar gyfer pobl o gefndiroedd difreintiedig

Bydd dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn derbyn cymorth ychwanegol ar gyfer costau teithio, gan gynnwys costau pasbortau a fisâu, brechiadau, profion Covid-19 ac yswiriant iechyd.

Cymorth cynhwysiant i bobl ag anableddau ac anghenion dysg ychwanegol (AAA)

Bydd cyfranogwyr ag anabledd a/neu anghenion dysgu ychwanegol yn derbyn cymorth a fydd yn cynnwys costau ychwanegol cyfranogiad sy’n gysylltiedig â’u hanghenion.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol a fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 2 2023:

ItemLink
2023 Canllawiau craidd y rhaglen 2023 Canllawiau craidd y rhaglen
Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023 Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023
Ffurflen gais Llwyber 2 2023 Ffurflen gais Llwyber 2 2023
Cyflwyniad i Llwybr 2 2023 Cyflwyniad i Llwybr 2 2023
Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2 Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2
Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2 Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Awgrymiadau Aseswyr Awgrymiadau Aseswyr
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru