Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch
Llwybr 2

Partneriaethau a Chydweithio Strategol

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Oedolion
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
30/11/2023
TrosolwgPwy sy’n gallu cyflwyno caisGweithgareddau a GefnogirCyllidSut i gyflwyno caisDigwyddiadau

Sut i gyflwyno cais

Er mwyn gwneud cais am gyllid, rhaid i sefydliadau gwblhau’r ffurflen gais Llwybr 2 Taith ar-lein, sydd ar gael ar 5 Hydref 2023.

Cyn dechrau’r ffurflen gais ar-lein, rydym ni’n argymell eich bod chin darllen ac yn adolygu’r adnoddau canlynol yn fanwl:  

  • Canllawiau craidd y rhaglen
  • Canllawiau’r rhaglen i Lwybr 2
  • Fideo canllaw i gyflwyno cais
  • Fideo canllaw cyfrifydd grant

Yn ogystal, bydd tîm Taith yn cynnal gweminarau cyflwyno cais a Holi ac Ateb. Bydd y rhain yn eich helpu i gwblhau eich cais ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am y rhaglen. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais i alwad Llwybr 2, 2023 yw 12:00 (canol dydd), 30 Tachwedd 2023.

Sylwer: Mae ceisiadau ar agor i sefydliadau cymwys yng Nghymru’n unig, ac ni all cyfranogwyr unigol gyflwyno cais yn uniongyrchol i’r rhaglen.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol a fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 2 2023:

ItemLink
2023 Canllawiau craidd y rhaglen 2023 Canllawiau craidd y rhaglen
Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023 Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023
Ffurflen gais Llwyber 2 2023 Ffurflen gais Llwyber 2 2023
Cyflwyniad i Llwybr 2 2023 Cyflwyniad i Llwybr 2 2023
Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2 Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2
Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2 Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Awgrymiadau Aseswyr Awgrymiadau Aseswyr
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am apeliadau gweler y tudalennau perthnasol ar wefan Taith

Apeliadau a Chwynion