Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch
Llwybr 2

Partneriaethau a Chydweithio Strategol

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Ieuenctid
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
30/11/2023
TrosolwgPwy sy’n gallu cyflwyno caisGweithgareddau a GefnogirCyllidSut i gyflwyno caisDigwyddiadau

Pwy sy’n gallu cyflwyno cais

Mae Ieuenctid Llwybr 2 Taith ar agor i sefydliadau a grwpiau sy’n cael eu rheoleiddio neu sy’n gofrestredig yng Nghymru, ac sy’n gweithredu ynddi, ac sy’n gweithio ym maes ieuenctid, gan gynnwys: 

  • cyrff cyhoeddus ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol
  • sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau nid-er-elw, gan gynnwys er heb fod yn gyfyngedig i elusennau a chymdeithasau corfforedig elusennol cofrestredig, cwmnïoedd er budd cymunedol, cwmnïoedd cyfyngedig drwy warant
  • consortiwm o sefydliadau/darparwyr sy’n cynnwys un sefydliad blaenllaw sy’n cyflwyno cais ar ran sawl darparwr gwasanaeth ieuenctid ym maes ieuenctid. Rhaid bod holl aelodau consortiwm o’r fath fod wedi’u rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru a gweithredu ynddi. 

Os nad yw eich sefydliad ieuenctid wedi’i reoleiddio neu gofrestru yng Nghymru ond (i) mae wedi’i reoleiddio neu gofrestru yn y DU neu ran ohoni, a (ii) mae’n gweithredu’n llawn neu yn rhannol o Gymru, gallech chi fod yn gymwys i gyflwyno cais ar yr amod y gallwch chi gynnig tystiolaeth foddhaol i ddangos y canlynol:   

  • sut y bydd y rhaglen arfaethedig o fudd i Gymru a 
  • sicrhau bod y cyfranogwyr arfaethedig ar gyfer naill ai (i) symudedd allanol, yn gyfranogwyr sy’n ymgymryd â gweithgaredd dysgu yng Nghymru, neu (II) ar gyfer symudedd mewnol, y bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgaredd dysgu yng Nghymru.  
Prosiectau traws-sector

Mae Taith yn deall yn llawn gwerth gweithio ar draws sectorau a buddion dod â sefydliadau ynghyd o wahanol sectorau i weithio tuag at nod gyffredin. Felly, mae’r rhaglen yn cefnogi ac yn annog prosiectau traws-sector o sefydliadau o sectorau gwahanol sy’n gweithio mewn partneriaeth.

Cydgyfnewidiaeth 

Mae egwyddorion dwyochredd a dysgu ar y cyd yn ganolog i Taith. Gellir defnyddio hyd at 30% o’r cyllid ar gyfer prosiectau yn Llwybr 2 Taith i ariannu gweithgareddau partner(iaid) rhyngwladol

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol a fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 2 2023:

ItemLink
2023 Canllawiau craidd y rhaglen 2023 Canllawiau craidd y rhaglen
Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023 Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023
Ffurflen gais Llwyber 2 2023 Ffurflen gais Llwyber 2 2023
Cyflwyniad i Llwybr 2 2023 Cyflwyniad i Llwybr 2 2023
Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2 Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2
Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2 Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Awgrymiadau Aseswyr Awgrymiadau Aseswyr
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru