Cysylltwch

Aseswyr Grant Taith: Galw am geisiadau

4 oedolyn yn dal baner Cymru. Yn y cefndir mae awyr gymylog a 2 adeilad.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â’r diddordeb a’r profiad i ymuno â chronfa o aseswyr ar gyfer y rhaglen Taith.

Mae gan Taith gronfa o aseswyr grantiau, a bydd yn dewis unigolion sydd â’r profiad a’r arbenigedd priodol i asesu ceisiadau am gyllid gan sefydliadau cymwys.

Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei benodi i fod yn rhan o gronfa o aseswyr a bydd yn cael ei neilltuo i asesu ceisiadau ar gyfer sector(au) penodol.

Mae gan y cyfle hwn ddyddiad cau parhaus a gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

Gwneud cais

I gael rhagor o wybodaeth a chael gwybod sut i wneud cais, lawrlwythwch y canllaw ymgeisio. 

Lawrlwythwch y datganiad i fynegi ddiddordeb

Canllaw YmgeisioDatganiad i fynegi ddiddordeb

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.