Cysylltwch

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 1 (Rownd 2) Taith

Grŵp o fyfyrwyr yn edrych allan i fachlud haul ar draeth, dau fyfyriwr yn gwisgo hetiau Siôn Corn.

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn llwyddiannus yng ngalwad cyllid Llwybr 1 (Rownd 2) Taith.

Edrychwn ymlaen at glywed am eich prosiectau, a phob lwc i chi a’ch cyfranogwyr. 

Roedd Llwybr 1 (Rownd 2) 2022 yn agored i sefydliadau o’r sectorau Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol. 

Roedd £1,053,741 ar gael ar gyfer Llwybr 1 (Rownd 2) 2022. Mae’r tabl isod yn amlinellu nifer y ceisiadau, cyfanswm y ceisiadau, nifer y ceisiadau llwyddiannus a’r swm a ddyfarnwyd.

 

Llwybr 1 (Rownd 2) 2022 

Nifer y ceisiadau 

Nifer y prosiectau llwyddiannus 

Cyfanswm a ddyfarnwyd (£)

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol 

5

3

552,491 

Y sefydliadau sydd wedi cael cynnig cyllid ar gyfer Llwybr 1 (Rownd 2) 2022 yw: 

  • Coleg Cambria 
  • Coleg Gwent 
  • ColegauCymru (arweinydd consortiwm ar gyfer 10 sefydliad) 

Bydd cyfanswm o 292 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn symudedd allanol.

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 (Rownd 2) 2022

Lawrlwythwch restr lawn o gyrchfannau disgwyliedig Llwybr 1 (Rownd 2) 2022

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.