Cysylltwch

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 1 Taith 2023

The silhouette of a person emerging from the water with their arms in the air, a snorkel and mask in one hand and a sunset in the background.

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn llwyddiannus yng ngalwad cyllid Llwybr 1 Taith 2023. Edrychwn ymlaen at glywed am eich prosiectau, a phob lwc i chi a’ch cyfranogwyr.

Cawsom ystod eang o geisiadau gan bob sector ac roeddem yn falch o allu dyrannu dros £7 miliwn i gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.

Sector

Ceisiadau a dderbyniwyd

Ceisiadau llwyddiannus

Cyllid a ddyranwyd (£)

Ysgolion

36

28

1,760,000

Ieuenctid

19

14

1,012,467

Addysg Oedolion

6

5

324,069

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

11

9

1,200,000

Addysg Uwch (Addysg)

8

8

2,500,000

Addysg Uwch (Ymchwil)

6

6

500,000

Cyfanswm

86

70*

7,296,536

*Fe wnaeth un prosiect  a ariannwyd o dan alwad ariannu Llwybr 1 (2023) dynnu’n ôl, felly mae’r wybodaeth isod yn cyfeirio at 69 o brosiectau sydd wedi symud ymlaen i’r cam cytundeb grant.

Mae ein 69 o brosiectau yn uchelgeisiol ac yn gobeithio cefnogi bron i 5,000 o staff a dysgwyr sy’n teithio ar draws y byd o Gymru ac yn dod o bob cwr o’r byd i Gymru.

Gweithgareddau symudedd a ragwelir


Sector

Gweithgareddau symudedd allanol

Gweithgareddau symudedd mewnol

Cyfanswm

Ysgolion

1,476

305

1,781

Ieuenctid

676

135

811

Addysg i Oedolion

89

24

113

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

683

26

709

Addysg Uwch (Addysg)

1,109

95

1,204

Addysg Uwch (Ymchwil)

241

58

299

Cyfanswm

4,274

643

4,917

Sector

Dysgwyr

Staff

Cyfanswm

Ysgolion

1,021

455

1,476

Ieuenctid

646

30

676

Addysg i Oedolion

84

5

89

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

630

53

683

Addysg Uwch (Addysg)

1,027

82

1,109

Addysg Uwch (Ymchwil)

0

241

241

Cyfanswm

3,408

866

4,274

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 2023 (Ysgolion)

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 2023 (Ieuenctid)

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 2023 (Addysg Oedolion)

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 2023 (Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol)

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 2023 (Addysg Uwch – Uwch)

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 1 2023 (Addysg Uwch – Ymchwil)

Lawrlwythwch restr lawn o gyrchfannau disgwyliedig Llwybr 1 2023.

Lawrlwythwch restr lawn o siroedd Llwybr 1 2023.

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.