Cysylltwch

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 2 2022 Taith

Person sydd â chamera o flaen eu hwyneb yn edrych fel eu bod yn tynnu llun.

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn llwyddiannus yng ngalwad cyllid Llwybr 2 Taith.

Edrychwn ymlaen at glywed am eich prosiectau, a phob lwc i chi a’ch cyfranogwyr. 

Roedd Llwybr 2 2022 yn agored i sefydliadau o’r sectorau Ysgolion, Ieuenctid, Addysg Oedolion, Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol. 

Roedd £2,110,000 ar gael ar gyfer Llwybr 2 2022.

Mae’r tabl isod yn amlinellu nifer y ceisiadau, nifer y ceisiadau llwyddiannus, y cyfanswm o gyllid gofynnwyd amdano a’r swm a ddyfarnwyd.


Llwybr 2 2022

Nifer y ceisiadau

Nifer y prosiectau llwyddiannus

Cyfanswm a ddyfarnwyd (£)

Ysgolion

12

7

430,945 

Gwaith Ieuenctid

6

4

174,556

Addysg Oedolion

6

3

194,499

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

7

5

270,390

Cyfanswm

31 

19

1,070,390

Y sefydliadau sydd wedi cael cynnig cyllid ar gyfer Llwybr 2 2022 yw: 

Ysgolion: 

 • Ysgol Gynradd Tregatwg 
 • International Links (Global) Ltd 
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
 • Ysgol Gynradd Pencoed 
 • Ysgol Pentrehafod 
 • Ysgol Gynradd Rhos 
 • Ysgol San Sior 

Ieuenctid: 

 • Clybiau Bechgyn a Merched Cymru  
 • Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro 
 • Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 
 • Youth Cymru 

Addysg Oedolion: 

 • Chwarae Teg 
 • Diverse Cymru 
 • Sefydliad Cenedlaethol Dysgu a Gwaith 

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol:

 • Coleg Ceredigion 
 • Coleg Caerdydd a’r Fro
 • ColegauCymru 
 • Equal Education Partners Ltd 
 • Panda Education and Training Ltd 

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 2 2022

Lawrlwythwch restr lawn o siroedd Llwybr 2 2022

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.