Cysylltwch

Canlyniadau galwad cyllid Llwybr 2 2023 Taith

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn llwyddiannus yng ngalwad cyllid Llwybr 2 Taith.

Edrychwn ymlaen at glywed am eich prosiectau, a phob lwc i chi a’ch cyfranogwyr. 

Roedd Llwybr 2 2023 yn agored i sefydliadau o’r sectorau Ysgolion, Ieuenctid, Addysg Oedolion, Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol. 

Mae’r tabl isod yn amlinellu nifer y ceisiadau, nifer y ceisiadau llwyddiannus, y cyfanswm o gyllid gofynnwyd amdano a’r swm a ddyfarnwyd.


Llwybr 2 2023

Nifer y ceisiadau

Nifer y prosiectau llwyddiannus

Cyfanswm a ddyfarnwyd

Ysgolion

11

8

£441,653

Gwaith Ieuenctid

6

3

£151.525

Addysg Oedolion

4

0

£0

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

9

5

£302,915

Cyfanswm

30

16

£896,093

Sector

Gweithgareddau symudedd allanol

Gweithgareddau symudedd mewnol

Cyfanswm

Ysgolion

36

60

96

Ieuenctid

0

8

8

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

0

63

63

Sector

Gweithgareddau symudedd allanol

Gweithgareddau symudedd mewnol

Cyfanswm

Ysgolion

96

37

133

Ieuenctid

8

5

13

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

63

74

241

Y sefydliadau sydd wedi cael cynnig cyllid ar gyfer Llwybr 2 2023 yw: 

Ysgolion

 • Ysgol Arbennig Crownbridge
 • Ysgol Gynradd Penyrheol
 • Ysgol Gynradd Goetre
 • Tîm Cwricwlwm: Cyngor Caerdydd
 • Awdurdod Lleol Abertawe
 • Ysgol Bryn Alyn
 • Dolen Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ieuenctid

 • Chwaraeon Anabledd Cymru
 • Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig
 • Plan International

Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

 • Partneriaid Addysg Gyfartal
 • Coleg Gwent
 • Coleg Penybont
 • ColegauCymru/ CollegesWales
 • Coleg Caerdydd a’r Fro

Bydd cyfanswm o 292 o ddysgwyr yn cymryd rhan mewn symudedd allanol.

Lawrlwythwch restr lawn o grynodebau prosiect Llwybr 2 2023

Lawrlwythwch restr lawn o gyrchfannau disgwyliedig Llwybr 2 2023

Lawrlwythwch restr lawn o gyrchfannau disgwyliedig Llwybr 2 2023

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.