Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch

Grwpiau Rhanddeiliaid Sectorau

Rydym yn gwahodd unigolion a sefydliadau ledled sectorau gymwys Taith (Ysgolion, Ieuenctid, Addysg Oedolion, Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Uwch) i ymuno â’n grwpiau Rhanddeiliaid Sectorau. Fel rhaglen newydd, rydym yn edrych i ddatblygu a gwella Taith yn barhaus, ac mae ymgynghori â rhanddeiliaid a’u cyfraniad yn rhan hanfodol o hyn.

Rôl y grwpiau fydd:

  • Cynrychioli barn eu sefydliad ac eraill o fewn eu sector ynglŷn â datblygiad parhaus a darpariaeth rhaglen Taith, gan gynnwys polisi, prosesau a chyfathrebu.
  • Rhoi adborth ar ffyrdd o weithio ac ar ymagweddau tuag at ddylunio, datblygu, darparu ac effaith y rhaglen.
  • Nodi ac amlygu rhwystrau i gyfranogiad o fewn y sector perthnasol a darparu adborth/cyngor ar sut gall y rhaglen gyflawni ei blaenoriaethau strategol o ran cynhwysiant a hygyrchedd.
  • Rhannu mewnwelediadau a diweddariadau ar ddatblygiadau perthnasol yn eu sector ac aliniad gyda blaenoriaethau’r sector.

Bydd cyfleoedd hefyd i rannu arfer da, trafod a chydweithio traws-sector, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau thematig allweddol.

Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob chwarter, ar-lein, o fis Medi 2023. Mae aelodaeth yn agored i bob unigolyn a sefydliad yn y sectorau yng Nghymru sydd â diddordeb/cyfranogiad mewn Taith a chyfnewid rhyngwladol. Mae aelodaeth yn wirfoddol, a gall aelodau ymuno/gadael ar unrhyw adeg.

Mae dyddiadau rownd nesaf y grwpiau Rhanddeiliaid Sectorau fel y ganlyn:

Dydd Mawrth 16 Ebrill 12:00-13:00 – Ysgolion, Ieuenctid, Addysg Oedolion, Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Uwch

Os oes gennych chi neu’ch sefydliad ddiddordeb mewn ymuno ag un o grwpiau Randdeiliaid Sectorau, neu os hoffech gael gwybod mwy, e-bostiwch ymholiadau@taith.cymru.

Crynodebau o Cyfarfodydd Rhanddeiliaid Sector

Ysgolion

Addysg i Oedolion

Ieuenctid

AB ac AHG

Addysg Uwch

Ysgolion

Addysg i Oedolion

Ieuenctid

AB ac AHG

Addysg Uwch

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.