Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Mae Llwybr 1 yn yn ôl ar gyfer 2023

Mae Taith yn falch o gynnig nifer o weminarau byw i gynorthwyo sefydliadau i ddeall sut i ymgeisio am gyllid Llwybr 1.

Bydd y gweminarau yn cael eu harwain gan ein Rheolwyr Rhaglen a Swyddogion Prosiect, a byddwn yn darparu gwybodaeth ac arweiniad am Llwybr 1, y ffurflen gais a’r offeryn cyfrifo yn ogystal ag ateb eich cwestiynau.

Rydym yn annog pob darpar ymgeisydd i fynychu’r sesiynau hyn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu. Byddwn ni hefyd yn gwneud recordiadau ychwanegol (‘Cyflwyniad I Llwybr 1’ a ‘Llwybr 1 – Offeryn Cyfrifo a  Llwybr 1 – Ffurflen Gais’) ar gyfer y rhai nad fydd yn gallu mynychu’r sesiwn fyw.

 

Cyflwyniad i Llwybr 1

Mae Llwybr 1 yn cefnogi symudedd corfforol, rhithwir a chyfunol i mewn i Gymru ac allan ohoni ar gyfer unigolion neu grwpiau o unigolion, er mwyn rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu, gwirfoddoli, gwneud ymchwil neu weithio dramor am gyfnod byr neu hir sy’n hyblyg.

Mae’r gweminar hwn wedi’i gynllunio i sefydliadau Cymreig ddysgu mwy am:

  • pa fath o gyfleoedd sy’n cael eu hariannu o dan Llwybr Taith 1
  • y mathau o weithgareddau y gallwch ofyn am gyllid ar eu cyfer
  • gwybodaeth arall am sut y bydd yr alwad am gyllid yn cael ei rheoli

Byddwn hefyd yn trafod y meini prawf gwerthuso ar gyfer y Llwybr hwn.

Bydd y gweminarau yn Gymraeg a Saeneg. Gweler y manylion isod:

Dyddiad ac amser:

 Dydd Mawrth 24 Ionawr 2023 12:30-13:30 (Sesiwn Cymraeg)

Dydd Mercher 25 Ionawr 2023 16:00-17:00 (Sesiwn Saesneg)

Dydd Iau 26 Ionawr 2023 12:30-13:30 (Sesiwn Saesneg)

Hyd: 60 munud

 

Llwybr 1 – Cwblhau’r Ffurflen Gais 2023

Mae Llwybr 1 yn cefnogi symudedd corfforol, rhithwir a chyfunol i mewn i Gymru ac allan ohoni ar gyfer unigolion neu grwpiau o unigolion, er mwyn rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu, gwirfoddoli, gwneud ymchwil neu weithio dramor am gyfnod byr neu hir sy’n hyblyg.

Bydd y gweminar hwn yn rhoi gwybodaeth i ddarpar ymgeiswyr am sut i lenwi’r ffurflen gais

Bydd y gweminarau yn Gymraeg a Saeneg. Gweler y manylion isod:

Dyddiad ac amser:

Dydd Llun 06 Chwefror 2023 16:00-17:00 (Sesiwn Saesneg)

Dydd Mawrth 07 Chwefror 2023 12:30-13:30 (Sesiwn Cymraeg)

Dydd Iau 09 Chwefror 2023 12:30-13:30 (Sesiwn Saesneg)

Hyd: 60 munud

 

Llwybr 1 – Cwblhau’r Offeryn Cyfrifo 2023

Mae Llwybr 1 yn cefnogi symudedd corfforol, rhithwir a chyfunol i mewn i Gymru ac allan ohoni ar gyfer unigolion neu grwpiau o unigolion, er mwyn rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu, gwirfoddoli, gwneud ymchwil neu weithio dramor am gyfnod byr neu hir sy’n hyblyg.

Bydd y gweminar hwn yn rhoi gwybodaeth i ddarpar ymgeiswyr am sut i  ddefnyddio’r offeryn cyfrifo i gyfrifo cyllideb eich prosiect.

Bydd y gweminarau yn Gymraeg a Saeneg. Gweler y manylion isod:

Dyddiad ac amser:

Dydd Mercher 15 Chwefror 2023 16:00-17:00 (Sesiwn Saesneg)

Dydd Iau 16 Chwefror 2023 12:30-13:30 (Sesiwn Saesneg)

Dydd Iau 16 Chwefror 2023 16:00-17:00 (Sesiwn Cymraeg)

Hyd: 60 munud

 

Llwybr 1  – Sesiwn Holi ac Ateb

Bydd hon yn sesiwn Holi ac Ateb ble bydd y Rheolwyr Rhaglen yn ffocysu’n benodol ar ateb cwestiynau am y Llwybr, ffurflen gais neu offeryn cyfrifo yn ogystal â rhoi cyngor ar unrhyw broblemau y gallai ymgeiswyr fod wedi bod yn eu cael yn ystod y broses o ysgrifennu eu cais am gyllid Taith

Bydd y gweminarau yn Gymraeg a Saeneg. Gweler y manylion isod:

Dyddiad ac amser:

Dydd Mawrth 07 Mawrth 2023 12:30-13:30 (Sesiwn Saesneg)

Dydd Mawrth 07 Mawrth 2023 16:00-17:00 (Sesiwn Cymraeg)

Dydd Mawrth 09 Mawrth 2023 16:00-17:00 (Sesiwn Saesneg)

Hyd: 60 munud

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.