Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Mae Taith yn falch o gyhoeddi bod CMRC wedi’i phenodi’n Hyrwyddwr Taith i gefnogi ysgolion.

Rôl Hyrwyddwyr Taith yw codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo Taith ymhlith sefydliadau yn eu sector perthnasol, a darparu cyngor a chefnogaeth i sefydliadau wneud cais am gyllid a chynllunio a rhedeg prosiectau. Byddant yn canolbwyntio’n benodol ar ymgysylltu â sefydliadau sydd ag ychydig neu ddim profiad o gyfnewid rhyngwladol, a sefydliadau sy’n gweithio gyda’r rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn cyfnewid rhyngwladol – pobl o gefndiroedd difreintiedig, o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol.

 

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi darparu dinasyddiaeth fyd-eang gydag ysgolion ers degawdau ac mae ganddi 60 mlynedd o brofiad o gyfnewid rhyngwladol. Maent wedi datblygu rhwydweithiau cryf ar draws ysgolion trwy nifer o brosiectau partneriaeth Erasmus+, eu gwaith dysgu byd-eang, ac roeddent yn bartner cyflawni allweddol yn y rhaglen Cysylltu Dosbarthiadau trwy Ddysgu Byd-eang a oedd yn cynnwys cefnogi ysgolion ledled Cymru. Fel arweinydd rhwydwaith dibynadwy yng Nghynghrair Dysgu Byd-eang Cymru, gan weithio gyda phartneriaid i gynghori ar y Cwricwlwm i Gymru mae ganddynt berthnasoedd cryf â gweision sifil yn y tîm addysg ac maent yn llais uchel ei barch yn y ffordd y mae addysgeg yng Nghymru yn datblygu.

Dywedodd Amber Demetrius, Rheolwr Dysgu Byd-eang WCIA: “Rydyn ni’n gyffrous iawn i gefnogi ysgolion i greu cysylltiadau rhwng Cymru a’r Byd eleni ac ni allwn aros i glywed am eu profiadau.”

Bydd Amber yn gweithredu fel arweinydd ysgolion. Mae ganddi brofiad eang o reoli nifer o brosiectau dysgu byd-eang, adrodd grantiau, meithrin perthynas ag ysgolion, a chyflwyno mewn ysgolion a lleoliadau ieuenctid, gan gynnwys hyfforddiant athrawon.

Mae Hyrwyddwyr Taith bellach ar gael i gefnogi’r sectorau Ysgolion, Ieuenctid ac Addysg Oedolion. Os byddai eich sefydliad yn elwa o rywfaint o gyngor a/neu gefnogaeth i wneud cais am gyllid Taith, cysylltwch â Hyrwyddwr Taith berthnasol.  Mae mwy o fanylion am Hyrwyddwyr y Daith ar gael yma: Hyrwyddwyr Taith – Taith

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.