Cysylltwch

Susana Galván yn ymuno fel Cyfarwyddwr Gweithredol Taith

Susana Galván -Cyfarwyddwr Gweithredol

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Susana Galván wedi’i phenodi yn Gyfarwyddwr Gweithredol newydd Taith.

Fel Cyfarwyddwr Gweithredol, bydd Susana’n gyfrifol am strategaeth, cyflwyniad a pherfformiad cyffredinol Taith, gan weithio gyda thîm o staff uwch Llywodraeth Cymru a’n sectorau targed i hyrwyddo buddiannau a gwerthoedd y rhaglen ar draws Cymru ac yn rhyngwladol.

Mae Susana’n ymuno Taith o’r Cyngor Prydeinig, lle mae wedi gweithio mewn nifer o rolau rheoli ac arwain mewn gwahanol wledydd ar draws Dwyrain Asia ac Affrica Is-Sahara, yn ogystal ag yma yn y DU.

Ei swydd fwyaf diweddar oedd Cyfarwyddwr Gwlad dros De Affrica a Namibia, a Swyddog Arweiniol Rhanbarthol ar Amrywiaeth a Chynhwysiant, Affrica Is-Sahara. Roedd hi hefyd yn aelod o Dîm Gweithredol Rhanbarthol y Cyngor Prydeinig a Bwrdd Arweinyddiaeth yr Uchel Gomisiwn Prydeinig yn Ne Affrica.

Yn wreiddiol o Barcelona, Sbaen, ac yn meddu ar genedligrwydd deuol Prydeinig a Sbaeneg, mae Susana wedi ymroi’r rhan fwyaf o’i bywyd academaidd a phroffesiynol i ddysgu ieithoedd a gweithio ym maes cysylltiadau diwydiannau rhyngwladol.

Astudiodd Susana ym mhrifysgolion Barcelona a Leeds, cyn ennill ysgoloriaeth i astudio ym Mhrifysgol Beijing, Prifysgol Normal Genedlaethol Taiwan a Phrifysgol Diwydiant Taipei.

Mae ganddi radd mewn Cyfieithu a Dehongli ac Astudiaethau Tsieineaidd Modern. Mae hi’n rhugl mewn Tsieinëeg Mandarin, Saesneg, Sbaeneg a Chatalaneg.

Yn ddiweddar ac yn ei hamser sbâr, mae hi wedi ymwneud yn fwyfwy â hyrwyddo’r celfyddydau cynhwysol ac addysg gelfyddydol, gan weithio gyda’i gŵr – y fiolinydd a’r arweinydd Prydeinig, Sebastian See-Schierenberg.

Mae Susana’n gadeirydd ar Live4Music, elusen sydd wedi’i chofrestru yn y DU a sefydlodd ar y cyd gyda’i gŵr. Mae’r elusen yn ysbrydoli pobl ifanc drwy gyngherddau, hyfforddiant cerdd a gweithgareddau addysgol o amgylch y byd.

Dywedodd yr Athro Rudolf Alleman, Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd a Chadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr ILEP Ltd:

“Rwyf wrth fy modd y bydd Susana yn ymgymryd â’r rôl bwysig hon. Mae ganddi hanes nodedig o uwch arweinyddiaeth a phrofiad ac arbenigedd helaeth ym maes addysg ryngwladol, gan ddod â chyfuniad o weledigaeth strategol glir, arweinyddiaeth golegol a dylanwad cenedlaethol a rhyngwladol gwirioneddol. Rwy’n hyderus y bydd yn rhagori yn y rôl hon ac edrychaf ymlaen at ei chroesawu i’r tîm.”

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.