Cysylltwch

Ymunwch â’n cystadleuaeth Wyau Pasg i Ysgolion!

Gyda’r Pasg ar y gorwel mae gennym gystadleuaeth gyffrous yn arbennig ar gyfer disgyblion sydd wedi cymryd rhan mewn symudedd Taith. Rydym wastad wrth ein boddau yn clywed am eich profiadau ar eich prosiectau Taith, ond bydd e’n wych i weld beth mae Taith wedi’i olygu i’r disgyblion yn eich ysgol. Bydden ni wrth ein boddau yn gweld y disgyblion yn defnyddio eu doniau creadigol ac yn creu rhywbeth sy’n symbol o foment arbennig o fewn eu profiad Taith (fel profiad cyntaf o hedfan, gwneud ffrindiau newydd, trio gweithgareddau newydd). Gall hyn fod yn unrhyw beth o lun i gerdd, collage, baentiad, cân neu stori, neu rywbeth arall hollol unigryw. Gall hyn fod o unrhyw faint, felly mae croeso i chi fod yn greadigol. Cyfyngwch eiriau i ddim mwy na 500.

Bydd y ceisiadau a dderbynnir yn cael eu harddangos ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Taith a bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei gyhoeddi ar 14 Mawrth 2024. Bydd yr enillydd a ddewisir wedyn yn derbyn danteithion Pasg siocledi gan dîm Taith (trafodir dietau gyda’r ysgol yng Nghwm Taf). y disgybl buddugol i sicrhau bod y wobr yn addas).

Felly, beth ymunwch â’r gystadleuaeth arbennig hon a dangoswch i ni beth mae Taith wedi’i olygu i chi.

Gellir e-bostio ceisiadau i Taith ar enquiries@taith.wales neu drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Y dyddiad cau yw 11 Mawrth 2024 am 4pm.

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.