Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch
Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Uwch
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
20/03/2024
TrosolwgPwy all ymgeisioGweithgareddau a ariennirCyllidSut i wneud caisDigwyddiadau

Cyllid

Drwy Llwybr 1 Taith, bydd y sefydliadau llwyddiannus yn derbyn arian i hwyluso symudedd cyfranogwyr i wledydd ar draws y byd. 

Bydd Taith yn rhoi grantiau i sefydliadau ar gyfer costau teithio’r cyfranogwyr i/o’r cyrchfan yn ogystal â chyfraniad i gostau byw tramor. Hefyd, bydd y sefydliadau’n derbyn cyfraniad tuag at gostau gweinyddol o weithredu prosiect drwy daliadau ‘cefnogaeth i’r sefydliad’. 

I gael manylion llawn am weithgareddau cymwys a hyd prosiectau, costau cymwys a chyfraddau grant, gweler Canllawiau Rhaglen Taith. 

Cefnogaeth cynhwysiant i rai o gefndiroedd difreintiedig

Bydd cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig yn gymwys i gael cymorth ychwanegol tuag at gostau teithio drud a/neu gostau sy’n gysylltiedig â phrynu fisas, pasbortau, brechiadau, neu yswiriant iechyd. 

Cymorth cynhwysiant ar gyfer  Pobl Anabl a phobl ag anghenion dysgu ychwanegol  (ADY)

Bydd Pobl Anabl a/neu pobl ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael cymorth ychwanegol i dalu am eu costau cyfranogiad ychwanegol sy’n gysylltiedig â’u hanghenion ychwanegol. 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 1 2024 :
Sylwch os gwelwch yn dda fod y cyfrifydd grant wedi'i gynnwys yn ffurflen gais Llwybr 2024.

ItemLink
Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Canllaw Rhaglen Taith 2024 Canllaw Rhaglen Taith 2024
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch
Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024 Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024
Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024 Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru