Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch
Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Uwch
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
20/03/2024
TrosolwgPwy all ymgeisioGweithgareddau a ariennirCyllidSut i wneud caisDigwyddiadau

Mae Taith yn falch o gynnig nifer o weminarau byw i gynorthwyo sefydliadau i ddeall sut i ymgeisio am gyllid Llwybr 1.

Bydd y gweminarau yn cael eu harwain gan ein Rheolwyr Rhaglen a Swyddogion Prosiect, a byddwn yn darparu gwybodaeth ac arweiniad am Llwybr 1, y ffurflen gais a’r offeryn cyfrifo yn ogystal ag ateb eich cwestiynau.

Rydym yn annog pob darpar ymgeisydd i fynychu’r sesiynau hyn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu. Byddwn ni hefyd yn gwneud recordiadau ychwanegol (‘Cyflwyniad I Llwybr 1’ a ‘ Llwybr 1 – Ffurflen Gais’) ar gyfer y rhai nad fydd yn gallu mynychu’r sesiwn fyw.

 

Latest Events

Roedd grŵp o oedolion yn eistedd mewn cylch, rhai yn eistedd ar gadeiriau a rhai yn eistedd ar y llawr. Mae gan bob un ohonyn nhw fwced gwyn o'u blaenau gyda ffyn drymio. Roedden nhw'n chwarae'r drymiau â'r bwcedi.
Online

Cymorth Cwblhau Ffurflen Gais Llwybr 1 2024 [Cymraeg]

Roedd grŵp o oedolion yn eistedd mewn cylch, rhai yn eistedd ar gadeiriau a rhai yn eistedd ar y llawr. Mae gan bob un ohonyn nhw fwced gwyn o'u blaenau gyda ffyn drymio. Roedden nhw'n chwarae'r drymiau â'r bwcedi.
Online

Cymorth Cwblhau Ffurflen Gais Llwybr 1 2024 [Saesneg]

Mae grŵp mawr o fechgyn a merched yn eistedd ar risiau y tu allan i adeilad, ac mae rhai oedolion yn sefyll yn y cefn. Mae'r haul yn tywynnu wrth iddyn nhw giledrych i gyfeiriad y camera.
Online

Sesiwn holi ac ateb

Dyddiadau eraill ar gael
Mae grŵp mawr o fechgyn a merched yn eistedd ar risiau y tu allan i adeilad, ac mae rhai oedolion yn sefyll yn y cefn. Mae'r haul yn tywynnu wrth iddyn nhw giledrych i gyfeiriad y camera.
Online

Sesiwn holi ac ateb

Dyddiadau eraill ar gael
Mae grŵp mawr o fechgyn a merched yn eistedd ar risiau y tu allan i adeilad, ac mae rhai oedolion yn sefyll yn y cefn. Mae'r haul yn tywynnu wrth iddyn nhw giledrych i gyfeiriad y camera.
Online

Sesiwn holi ac ateb

Dyddiadau eraill ar gael