Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch
Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Uwch
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
20/03/2024
TrosolwgPwy all ymgeisioGweithgareddau a ariennirCyllidSut i wneud caisDigwyddiadau

Gweithgareddau a ariennir

Bydd prosiectau Llwybr 1 Taith yn ariannu cyfnewid corfforol a rhithiol allanol a mewnol myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n dilyn graddau sylfaen, diplomâu cenedlaethol uwch neu dystysgrifau cyrsiau addysg uwch ac astudiaethau ôlraddedig. 

Gellir defnyddio cyllid i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cyfnewid hyblyg tymor byr a hirdymor er mwyn: 

  • astudio neu wirfoddoli dramor mewn sefydliad addysg uwch partner 
  • gwneud lleoliad gwaith mewn menter, cwmni neu unrhyw weithle perthnasol arall dramor 
  • gwneud gwaith maes, grŵp neu leoliadau ymchwil mewn sefydliad derbyn cymwys 
  • cymryd rhan mewn ysgol haf neu gyfle gwirfoddoli haf, a/neu 
  • gwneud symudedd rhithiol. 

Mae Taith hefyd yn ariannu symudedd allanol a mewnol staff addysgu ymchwilwyr neu staff gwasanaethau proffesiynol mewn unrhyw faes pwnc, gan ddarparu cyfleoedd hyblyg i: 

  • addysgu mewn sefydliad addysg uwch partner, a/neu 
  • cysgodi swydd neu ymgymryd â hyfforddiant neu ddatblygiad proffesiynol mewn sefydliad addysg uwch partner, mewn menter, cwmni neu unrhyw weithle perthnasol arall dramor. 
  • sefydlu partneriaethau newydd a datblygu cysylltiadau ymchwil. 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 1 2024 :
Sylwch os gwelwch yn dda fod y cyfrifydd grant wedi'i gynnwys yn ffurflen gais Llwybr 2024.

ItemLink
Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Canllaw Rhaglen Taith 2024 Canllaw Rhaglen Taith 2024
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch
Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024 Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024
Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024 Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru