Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch
Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Uwch
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
20/03/2024
TrosolwgPwy all ymgeisioGweithgareddau a ariennirCyllidSut i wneud caisDigwyddiadau

Sefydliadau Addysg Uwch

Rhaid i sefydliad sy’n gwneud cais fod yn sefydliad addysg uwch Cymreig (HEI), wedi’i reoleiddio neu ei ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) neu ddarparwr addysg uwch, y mae ei gyrsiau wedi’u dynodi’n benodol at ddibenion bod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr , ac sy’n gweithredu yng Nghymru. 

Sefydliadau derbyn

Gall sefydliadau ymgeisiol llwyddiannus anfon cyfranogwyr cymwys i’r sefydliadau derbyn canlynol y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain: 

  • Darparwr addysg uwch a gydnabyddir neu a reoleiddir gan yr awdurdodau cymwys cenedlaethol perthnasol neu gorff/cyrff rheoleiddio’r wlad y mae’r darparwr AU yn gweithredu ynddi ac wedi’i gorffori a/neu’n hanu ohono, (gan gynnwys campysau tramor a weithredir gan SAU yng Nghymru). 
  • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithredol yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg, hyfforddiant ac ieuenctid. Symudedd mewnol i Gymru 

Fel cenedl agored a chroesawgar, mae Cymru’n gwahodd sefydliadau o bob rhan o’r byd i chwilio am gyfleoedd i gydweithio drwy Taith. Mae gan sefydliadau Cymreig sy’n gwneud cais i Taith yr opsiwn i ofyn am gyllid i gefnogi symudedd mewnol cyfranogwyr o sefydliadau partner cymwys ledled y byd i ddod i ddysgu, gweithio a gwirfoddoli yng Nghymru. 

Ni all sefydliadau a chyfranogwyr unigol y tu allan i Gymru wneud cais yn uniongyrchol i Taith. Dylai sefydliadau rhyngwladol, sy’n gymwys i gydweithio trwy Taith fel sefydliadau anfon, gysylltu â’r sefydliad Cymreig y maent yn dymuno partneru ag ef yn y lle cyntaf.  

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 1 2024 :
Sylwch os gwelwch yn dda fod y cyfrifydd grant wedi'i gynnwys yn ffurflen gais Llwybr 2024.

ItemLink
Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Canllaw Rhaglen Taith 2024 Canllaw Rhaglen Taith 2024
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch
Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024 Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024
Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024 Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru