Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch
Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Uwch
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
20/03/2024
TrosolwgPwy all ymgeisioGweithgareddau a ariennirCyllidSut i wneud caisDigwyddiadau

Sut i ymgeisio

I wneud cais am gyllid, rhaid i sefydliadau lenwi ffurflen gais ar-lein Taith Llwybr 1. 

Er mwyn helpu ymgeiswyr i lenwi ffurflen gais, argymhellir bod yr adnoddau canlynol yn cael eu hadolygu: 

  • Canllaw rhaglen Taith 
  • Canllaw Llwybr 1sector penodol 
  • Gwyliwch y fideos cymorth ar-lein ar sut i lenwi’r ffurflen gais a’r gyfrifydd grant. 

Yn ogystal â’r adnoddau uchod, bydd tîm Taith yn cynnal cymorth ymgeisio a gweminarau holi ac ateb i gynorthwyo ymgeiswyr i gwblhau cais ac ateb unrhyw gwestiynau am y rhaglen. Dilynwch y ddolen uchod am rhagor o wybodaeth ac i gofrestru. 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais i alwad Llwybr 1, 2024 yw 12:00 (canol dydd), 20 Mawrth 2024.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd cyn cwblhau’r cais. 

Cofiwch fod ceisiadau ar agor i sefydliadau cymwys yng Nghymru yn unig, ac ni all cyfranogwyr unigol wneud cais yn uniongyrchol trwy’r porth ymgeisio ar-lein. 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 1 2024 :
Sylwch os gwelwch yn dda fod y cyfrifydd grant wedi'i gynnwys yn ffurflen gais Llwybr 2024.

ItemLink
Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Canllaw Rhaglen Taith 2024 Canllaw Rhaglen Taith 2024
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch
Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024 Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024
Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024 Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru