Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch
Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Addysg Uwch
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
20/03/2024
TrosolwgPwy all ymgeisioGweithgareddau a ariennirCyllidSut i wneud caisDigwyddiadau

Mae Taith yn cynnig cyfleoedd cyfnewid i fyfyrwyr a staff ym maes addysg uwch.

Gwahoddir darparwyr addysg uwch Cymru i gyflwyno prosiectau sy’n galluogi myfyrwyr a staff i gael profiadau rhyngwladol trawsnewidiol trwy gyfnewidiadau astudio, lleoliadau gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli a chyfnewidfeydd rhithiol. 

Bydd Taith yn cynnig ystod gynhwysfawr o deithiau cyfnewid newydd ac arloesol ar gyfer y sector addysg uwch, a disgwylir iddynt gael effeithiau cadarnhaol, amlwg ar ddeilliannau addysgol a chyflogadwyedd myfyrwyr, yn enwedig ar y rhai rhai o gefndiroedd ehangu cyfranogiad. 

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 1 2024 :
Sylwch os gwelwch yn dda fod y cyfrifydd grant wedi'i gynnwys yn ffurflen gais Llwybr 2024.

ItemLink
Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Canllaw Rhaglen Taith 2024 Canllaw Rhaglen Taith 2024
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG Canllaw Llwybr 1 2024 - AB ac AHG
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Uwch
Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024 Fideo canllaw- Cyflwyniad i Taith Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Ffurflen gais Llwybr 1 2024
Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024 Fideo canllaw - Cyfrifydd Grant Llwybr 1 2024
Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024 Cwestiynau’r Cais a Meini Prawf Asesu Llwybr 1 2024
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru

Cyllid a llinell amser

Y cyfanswm a ddyrannwyd i sefydliadau cymwys o dan alwad Llwybr 1 Addysg Uwch – Symudedd Addysg 2024 yw £1,500,000.

Agor Llwybr 1 2024

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Caiff hysbyseb o ganlyniadau eu hanfon i’r holl sefydliadau sy’n gwneud cais

Gall prosiectau ddechrau