Cysylltwch

Polisi Cwcis

Gwybodaeth am ein defnydd o cwcis.

Mae ein gwefan https://www.taith.cymru/ yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill. Mae hyn yn ein helpu i roi profiad da i chi wrth bori drwy ein gwefan ac yn ein galluogi i wella’r wefan hefyd. Drwy barhau i bori’r wefan, rydych chi’n cytuno i’n defnydd o cwcis.

Mae cwcis yn ffeil fach o lythyrau a rhifau rydyn ni’n ei storio ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur gyda’ch caniatâd. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol:

Cwcis technegol neu swyddogaethol

Mae rhai cwcis yn sicrhau bod rhannau penodol o’r wefan yn gweithio’n iawn, a’n bod yn parhau i wybod beth yw eich dewisiadau fel defnyddiwr. Drwy osod cwcis swyddogaethol, rydym yn ei gwneud yn haws i chi ymweld â’n gwefan. Drwy wneud hyn, nid oes angen i chi roi’r un wybodaeth dro ar ôl tro wrth ymweld â’n gwefan e.e. bydd eitemau’n aros yn eich cert siopa nes byddwch wedi talu. Efallai y byddwn yn gosod y cwcis hyn heb eich caniatâd.

Cwcis ystadegau

Rydym yn defnyddio cwcis ystadegau i roi’r profiad gorau posibl o’n gwefan i’n defnyddwyr. Gyda’r cwcis ystadegol yma cawn gipolwg ar sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Gofynnwn am eich caniatâd i osod cwcis ystadegol.

Cwcis Marchnata/Olrhain

Mae cwcis marchnata/olrhain yn cwcis neu’n ffurf arall o storio gwybodaeth yn lleol. Fe’u defnyddir i greu proffiliau defnyddwyr i ddangos hysbysebion neu olrhain y defnyddiwr ar y wefan hon neu ar draws sawl gwefan at ddibenion marchnata tebyg.

Cewch ragor o wybodaeth am y cwcis unigol rydyn ni’n eu defnyddio a sut rydym yn eu defnyddio yn y tabl isod:

 

YouTube

Marketing

Usage

We use YouTube for video display. Read more

Sharing data

For more information, please read the YouTube Privacy Statement.

Marketing

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Google reCAPTCHA

Functional, Marketing

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Functional

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Marketing

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

WordPress

Functional

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Google Analytics

Statistics

Usage

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistics

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Complianz

Functional

Usage

We use Complianz for cookie consent management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Functional

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages
Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Polylang

Functional

Usage

We use Polylang for locale management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Wordfence

Functional

Usage

We use Wordfence for security and fraud prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Wordfence Privacy Statement.

Functional

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Adobe Fonts

Marketing

Usage

We use Adobe Fonts for display of webfonts. Read more

Sharing data

For more information, please read the Adobe Fonts Privacy Statement.

Marketing

Enw
Daw i ben
365 days
Function
Provide functions across pages

Miscellaneous

Functional

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Enw
plyr
Daw i ben
Function
Enw
wp_lang
Daw i ben
Function

Functional

Enw
Daw i ben
365 days
Function

 

Sylwch y gall trydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig gwe) hefyd ddefnyddio cwcis, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Mae’r cwcis hyn yn debygol o fod yn cwcis dadansoddol/perfformiad neu’n cwcis targedu.

Gallwch rwystro cwcis drwy droi ymlaen y gosodiad ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod yr holl cwcis neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych yn defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro’r holl cwcis (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu defnyddio ein gwefan gyfan neu rannau ohoni.

Ac eithrio cwcis hanfodol, bydd yr holl cwcis yn dod i ben ar ddiwedd eich sesiwn ar y wefan hon.

Rheoli gosodiadau eich caniatâd:

 

 

Diweddariad Diwethaf: 19 Chwefror 2022

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.