Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Laura Davies

Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd
Logo Taith

Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

Bwrdd Cyfarwyddwyr arall

Helen Gentle - Rheolwr Cyllid

Helen Gentle

Ysgrifennydd y Cwmni ar gyfer

Ysgrifennydd y Cwmni ar gyfer

Piet Van Hove - Llywydd yr EAIE ac Uwch Gynghorydd Polisi Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Antwerp

Piet Van Hove

Llywydd yr EAIE ac Uwch Gynghorydd Polisi Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Antwerp

Piet Van Hove yw Llywydd (2022-24) Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Addysg Ryngwladol (www.eaie.org) ac Uwch Gynghorydd Polisi ar gyfer Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Antwerp, lle bu’n astudio’r Gyfraith yn flaenorol. Mae wedi bod yn weithgar ym maes rhyngwladoli addysg uwch ers 1995, gan ddelio â llunio polisi ar wahanol agweddau ar ryngwladoli a’i weithredu mewn prifysgolion, gan gynnwys symudedd myfyrwyr a staff, cydweithredu datblygu, gwasanaethau ar gyfer staff a myfyrwyr rhyngwladol, prosiectau addysgol rhyngwladol a rhwydweithio strategol. Mae Piet wedi bod yn weithgar wrth arwain sawl cymdeithas broffesiynol a nid er elw ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ers blynyddoedd lawer, megis Ardal Wybodaeth Fflandrys, y Gymdeithas Cydweithredu Academaidd, sefydliad anllywodraethol APOPO a’r EAIE. Mae’n cyflwyno’n aml ar ystod eang o bynciau sy’n ymwneud â rhyngwladoli addysg uwch.

Yr Athro Rudolf Allemann - Rhag Is-Ganghellor, Gweithgarwch Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr, a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Rudolf Allemann

Rhag Is-Ganghellor, Gweithgarwch Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr, a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Rudolf Allemann yn Athro Ymchwil Nodedig, Rhag Is-Ganghellor Gweithgarwch Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd.
Derbyniodd ei radd gyntaf gan ETH Zurich, ac yna cwblhaodd waith PhD ym Mhrifysgol Harvard ac ETH Zurich. Dechreuodd ei yrfa yn ymchwilydd ôl-ddoethurol a Gwyddonydd Staff yn Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Feddygol y Cyngor Ymchwil Feddygol yn Mill Hill, Llundain. Yn ddiweddarach daeth yn Arweinydd Grŵp Ymchwil a Darlithydd yn yr Adran Cemeg yn ETH Zurich.
Yn 1998, symudodd yr Athro Allemann i Brifysgol Birmingham i fod yn Uwch-ddarlithydd Cemeg, cyn ymgymryd â rôl Athro Bioleg Gemegol yn 2001. Ymunodd â Phrifysgol Caerdydd yn 2005 yn Athro Ymchwil Nodedig a daeth yn Bennaeth yr Ysgol Cemeg yn 2013.
Yn 2017 cafodd eu benodi’n Rhag Is-Ganghellor ac yn Bennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Yn 2019 daeth yn Gadeirydd y Grŵp Strategaeth Recriwtio a Derbyn ac yn 2020 cymerodd gyfrifoldeb cyffredinol am weithgareddau ymgysylltu byd-eang y Brifysgol.
Mae’n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg, ac ar hyn o bryd mae’n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Manceinion.
Mae ymchwil arloesol yr Athro Allemann ym maes cyffredinol cemeg a bioleg ac mae wedi ymddiddori mewn deall y mecanweithiau sylfaenol sy’n rheoli swyddogaeth ensymau ers blynyddoedd lawer.
Mae ei grŵp ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn defnyddio ystod eang o dechnegau cemegol a ffisegol i ateb cwestiynau sy’n ymwneud â phŵer catalytig eithriadol ensymau, gan ddatblygu a chymhwyso offer cemegol i archwilio a rheoli prosesau biolegol yn y labordy ac mewn celloedd byw. Mae eu gwaith yn dibynnu ar ddull rhyngddisgyblaethol, lle mae cemeg yn gorgyffwrdd â meysydd bioleg, ecoleg gemegol, gwyddoniaeth deunyddiau, meddygaeth a ffiseg.