Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch

Addysg Uwch

Cyfleoedd Ariannu

Cyfleoedd Ariannu

Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Mae’r llwybr hwn yn cefnogi symudedd allanol a mewnol unigolion a grwpiau o gyfranogwyr, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer symudedd tymor byr a hirdymor hyblyg i ddysgu, gweithio neu wirfoddoli dramor. Ceir gwybodaeth fanwl am weithgareddau cymwys, costau cymwys a hyd prosiectau ar gyfer pob sector yn y Canllaw Llwybr 1 perthnasol.

Statws
Ar agor
Dyddiad cau
20/03/2024
Dewis
A big group of young people smiling for a photo, some doing the peace sign. Most are wearing a blue school uniform and the rest are dressed in black.Dewis