Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Addysg Uwch – Symudedd Ymchwil

Cyfleoedd Ariannu

Cyfleoedd Ariannu

Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Mae’r llwybr hwn yn cefnogi symudedd allanol a mewnol unigolion a grwpiau o gyfranogwyr, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer symudedd tymor byr a hirdymor hyblyg i ddysgu, gweithio neu wirfoddoli dramor. Ceir gwybodaeth fanwl am weithgareddau cymwys, costau cymwys a hyd prosiectau ar gyfer pob sector yng 2023 Canllaw Rhaglen Graidd.

Statws
Ar gau

Bydd yr alwad hon yn agor nesaf ym mis Ionawr 2024. Cofrestrwch i ein cylchlythyr a dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni enquiries@taith.wales

A big group of young people smiling for a photo, some doing the peace sign. Most are wearing a blue school uniform and the rest are dressed in black.