Cysylltwch

Ieuenctid

Cyfleoedd Ariannu

Straeon Diweddaraf

A group of around 20 young adults smiling at the camera, stood in front of a sign saying "Fundacio Mona Benvinguts"
Catalonia

Ymweliad Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru i Gatalonia

GISDA yn ymweld â'r Ffindir

Mae GISDA yn cefnogi pobl ifanc fregus a digartref yng Ngogledd Cymru, a theithion nhw i’r Ffindir

Grŵp mawr yn creu llun. Maent i gyd yn gwisgo gwisgoedd tebyg ac mae’n ymddangos fel petaent mewn rhyw fath o oriel/amgueddfa.
Symudedd ieuenctid i'r Eidal

Merched Plastaf yn ymweld â Rhufain, Yr Eidal

Mae person yn eistedd ar ysgrafell greigiog gan ddal camera wrth lyn clir, â chefndir o fryniau a choed.
Symudedd ieuenctid i Gyprus

Kokoro Arts yn ymweld â Chyprus