Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Ysgolion

Cyfleoedd Ariannu

Cyfleoedd Ariannu

Llwybr 1

Symudedd cyfranogwyr

Mae’r llwybr hwn yn cefnogi symudedd allanol a mewnol unigolion a grwpiau o gyfranogwyr, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer symudedd tymor byr a hirdymor hyblyg i ddysgu, gweithio neu wirfoddoli dramor. Ceir gwybodaeth fanwl am weithgareddau cymwys, costau cymwys a hyd prosiectau ar gyfer pob sector yng 2023 Canllaw Rhaglen Graidd.

Statws
Ar gau

Bydd yr alwad hon yn agor nesaf ym mis Ionawr 2024. Cofrestrwch i ein cylchlythyr a dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni enquiries@taith.wales

A big group of young people smiling for a photo, some doing the peace sign. Most are wearing a blue school uniform and the rest are dressed in black.
Llwybr 2

Partneriaethau a Chydweithio Strategol

Mae’r llwybr hwn yn cefnogi datblygiad prosiectau cydweithredol rhyngwladol a arweinir gan sefydliadau addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Bydd prosiectau’n canolbwyntio ar ddatblygu, rhannu a gweithredu arferion arloesol ym myd addysg sy’n mynd i’r afael â mater penodol neu flaenoriaeth sector. Ceir gwybodaeth fanwl am weithgareddau cymwys, costau cymwys a hyd prosiectau yng Nghanllaw Rhaglen Llwybr 2.

Statws
Ar agor
Dyddiad cau
30/11/2023
Dewis
Dewis