Cysylltwch

Ysgolion

Cyfleoedd Ariannu

Straeon Diweddaraf

Three young people looking through a frame decorated with Welsh and Lesotho flags
Symudedd Ysgolion i Lesotho

‘Glan-y-Moyeni’: yn dod â phobl ifanc o Lesotho a Chymru ynghyd

Mae grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn sefyll ar lwyfan lle mae golygfa drawiadol y tu ôl iddyn nhw, sef tri nendwr â tho sy’n eu cysylltu â’i gilydd. Yn y cefndir mae tirwedd y ddinas lle mae rhagor o nendyrau ac awyr y machlud.
Symudedd ysgolion i Singapore

Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn ymweld â Singapore

Mae saith dyn a menyw yn sefyll o flaen wal felen lle mae ysgrifen ddu mewn iaith arall a'r flwyddyn 2001. Mae pawb yn y grŵp yn gwisgo côt drwchus a het wlanog.
Symudedd ysgolion i Wlad yr Iâ

Ysgol Gatholig St Joseph a Chanolfan Chweched Dosbarth yn ymweld â Gwlad yr Iâ

Grŵp o blant ysgol gynradd ar y traeth ar ddiwrnod heulog. Maen nhw’n sefyll ac yn penlinio ar y tywod ac mae’r môr y tu ôl iddyn nhw. Yn y cefndir pell ceir adeiladau. Mae'r awyr yn las.
Symudedd ysgolion i Sbaen

Ysgol Gynradd Oak Field yn ymweld â Murcia, Sbaen