Cysylltwch
Florida

Symudedd cydweithwyr AB (Addysg Bellach) o bob rhan o Gymru i Florida

O dan arweiniad Partneriaid Addysg Gyfartal, cymerodd cydweithwyr Addysg Bellach (AB) o bob rhan o Gymru ran mewn ymweliad cydweithredol â Rhaglen Ysgrifennu Prifysgol Prifysgol Florida i ddatblygu cyfres o adnoddau a gweithdai yn ymwneud ag ysgrifennu academaidd ac ymchwil. Nod y prosiect yw gwella canlyniadau dysgwyr ar lefel AB drwy weithio i ddatblygu ymhellach sgiliau dysgwyr ynghylch ysgrifennu academaidd ac ymchwil, ac i roi gwell gwybodaeth a sgiliau i diwtoriaid AB o ran datblygu sgiliau ysgrifennu academaidd.

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.