Cysylltwch
Almaen, Estonia a Thwrci

Symudedd mewnol i Ysgol Dinas Brân, Cymru

Un o fanteision niferus Taith yw’r cyfle i ddod â’ch partneriaid rhyngwladol i ymweld â chi yng Nghymru i barhau â’ch taith ddysgu. Ym mis Mawrth 2023, daeth Ysgol Dinas Brân â chyfranogwyr o’r Almaen, Estonia a Thwrci i ymweld â nhw yn Llangollen fel rhan o’u prosiect Taith.
Roedd yn gyfle i rannu’r iaith Gymraeg a diwylliant ac amgylchedd Cymru â’u hymwelwyr.  Cawsant hefyd gyfle i barhau â’u gwaith o ymchwilio’r pwysau y mae myfyrwyr yn eu hwynebu a chymharu’r rhain â’r pwysau y mae myfyrwyr yn eu profi yn Ewrop, gan gynnwys ffactorau amgylcheddol, straen arholiadau, a’r cyfryngau cymdeithasol.
Mae eu gwaith cydweithredol wedi arwain at ddisgyblion yn dod o hyd i ddatrysiadau i rai o’r problemau hyn ac mae Ysgol Dinas Brân yn bwriadu rhannu eu dysgu gyda phenaethiaid eraill, arweinwyr addysgol a swyddogion y llywodraeth.

Gweler y ddolen yn y bio ar gyfer y symudedd mewnol ac astudiaeth achos

Grŵp o bobl ifanc (y rhan fwyaf yn eistedd ond mae 2 yn sefyll) sy’n aros i gael tynnu eu llun mewn ystafell â waliau glas, ac mae symbol Twrci ar y wal uwch eu pennau.
Symudedd Ysgolion i Twrci

Ysgol Dinas Brân yn ymweld â Thwrci

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.