Cysylltwch

Straeon

Cyflwyno Cymru i’r byd a dod â’r byd i Gymru.

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy'n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru drwy gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.
Rydym yn falch i rannu'r straeon gan rai o gyfranogwyr Taith ar draws pob sector, sydd wedi ymweld â gwledydd ledled y byd.

Florida

Ysgol Pen-y-Bryn yn ymweld â Florida, Unol Daleithiau

Florida

Symudedd cydweithwyr AB (Addysg Bellach) o bob rhan o Gymru i Florida

Ffindir

Uned Cyfeirio Disgyblion Rhodfa Penrhos, Canolfan Addysg Conwy, yn ymweld â’r Ffindir

A group of around 20 young adults smiling at the camera, stood in front of a sign saying "Fundacio Mona Benvinguts"
Catalonia

Ymweliad Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru i Gatalonia

Two men and two women standing in front of two banners, smiling at the camera.
Ymweliad Addysg Bellach i Seland Newydd

Coleg Gŵyr yn ymweld â Seland Newydd

A big group of young people smiling for a photo. One person is lying down in the front of the group.
UDA

Mae myfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymweld ag UDA

GISDA yn ymweld â'r Ffindir

Mae GISDA yn cefnogi pobl ifanc fregus a digartref yng Ngogledd Cymru, a theithion nhw i’r Ffindir

Crete

Symudedd Addysg Oedolion i Creta

A group of men and women standing on steps. There is a sign over their heads saying "Universiti Sains Islan Malysia
Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

A group photo 7 people, one is holding a TUC Cymru flag.
Symudedd Addysg Oedolion i Norwy

Mae TUC Cymru yn ymweld â Norwy

Mae grŵp mawr o bobl yn sefyll rhwng dau adeilad. Mae'r mwyafrif yn dal chwe bys i fyny.
Ymweliad Colegau Addysg Bellach â Sbaen

ColegauCymru yn ymweld â Barcelona, Sbaen

Three young people looking through a frame decorated with Welsh and Lesotho flags
Symudedd Ysgolion i Lesotho

‘Glan-y-Moyeni’: yn dod â phobl ifanc o Lesotho a Chymru ynghyd

#TaithStories

Yn dilyn anturiaethau cyfranogwyr ag ariennir gan Taith ar draws y byd

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.