Ymgeisiwch yma am Lwybr 1

Cysylltwch

Straeon

Cyflwyno Cymru i’r byd a dod â’r byd i Gymru.

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy'n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru drwy gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.
Rydym yn falch i rannu'r straeon gan rai o gyfranogwyr Taith ar draws pob sector, sydd wedi ymweld â gwledydd ledled y byd.

Ymweliad Addysg Bellach i Seland Newydd

Coleg Gŵyr yn ymweld â Seland Newydd

A big group of young people smiling for a photo. One person is lying down in the front
UDA

Mae myfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymweld ag UDA

GISDA yn ymweld â'r Ffindir

Mae GISDA yn cefnogi pobl ifanc fregus a digartref yng Ngogledd Cymru, a theithion nhw i’r Ffindir

Crete

Symudedd Addysg Oedolion i Creta

A group of men and women standing on steps. There is a sign over their heads saying "Universiti Sains Islan Malysia
Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

A group photo 7 people, one is holding a TUC Cymru flag.
Symudedd Addysg Oedolion i Norwy

Mae TUC Cymru yn ymweld â Norwy

Mae grŵp mawr o bobl yn sefyll rhwng dau adeilad. Mae'r mwyafrif yn dal chwe bys i fyny.
Ymweliad Colegau Addysg Bellach â Sbaen

ColegauCymru yn ymweld â Barcelona, Sbaen

Three young people looking through a frame decorated with Welsh and Lesotho flags
Symudedd Ysgolion i Lesotho

‘Glan-y-Moyeni’: yn dod â phobl ifanc o Lesotho a Chymru ynghyd

Grŵp mawr yn creu llun. Maent i gyd yn gwisgo gwisgoedd tebyg ac mae’n ymddangos fel petaent mewn rhyw fath o oriel/amgueddfa.
Symudedd ieuenctid i'r Eidal

Merched Plastaf yn ymweld â Rhufain, Yr Eidal

Mae grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn sefyll ar lwyfan lle mae golygfa drawiadol y tu ôl iddyn nhw, sef tri nendwr â tho sy’n eu cysylltu â’i gilydd. Yn y cefndir mae tirwedd y ddinas lle mae rhagor o nendyrau ac awyr y machlud.
Symudedd ysgolion i Singapore

Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn ymweld â Singapore

Mae saith dyn a menyw yn sefyll o flaen wal felen lle mae ysgrifen ddu mewn iaith arall a'r flwyddyn 2001. Mae pawb yn y grŵp yn gwisgo côt drwchus a het wlanog.
Symudedd ysgolion i Wlad yr Iâ

Ysgol Gatholig St Joseph a Chanolfan Chweched Dosbarth yn ymweld â Gwlad yr Iâ

Grŵp o blant ysgol gynradd ar y traeth ar ddiwrnod heulog. Maen nhw’n sefyll ac yn penlinio ar y tywod ac mae’r môr y tu ôl iddyn nhw. Yn y cefndir pell ceir adeiladau. Mae'r awyr yn las.
Symudedd ysgolion i Sbaen

Ysgol Gynradd Oak Field yn ymweld â Murcia, Sbaen

#TaithStories

Yn dilyn anturiaethau cyfranogwyr ag ariennir gan Taith ar draws y byd

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.