Straeon

Cyflwyno Cymru i’r byd a dod â’r byd i Gymru.

Mae’r rhaglen gyfnewid ryngwladol yn gyfle i ddarganfod – i agor ein meddyliau i syniadau newydd, safbwyntiau newydd a ffyrdd newydd o wneud pethau.

Gall ein helpu i ddysgu pethau amdanom ni ein hunain, gan ddeffro rhannau ohonom nad oeddem erioed yn ymwybodol eu bod yn bodoli, ac agor drysau i gyfleoedd a dyfodol newydd nad oeddem erioed wedi meddwl eu bod yn bosibl.

Gall roi’r hyder a’r hunan-gred i ni oresgyn heriau o bob math.

Pam mynd ar gyfnewid?

Datblygiad personol

Gall treulio amser mewn lle newydd, gyda phobl newydd ac mewn diwylliant gwahanol gael effaith drawsnewidiol ar eich hunan-gred a chydnerthedd. Gall eich helpu i ymdopi â heriau newydd ac addasu i sefyllfaoedd newydd.

Datblygiad proffesiynol

Byddwch yn derbyn gwybodaeth a sgiliau newydd y gallwch eu defnyddio ar eich cam nesaf o fywyd, boed hynny’n addysg neu waith. Beth bynnag a ddaw, gallwch fynd ati gydag awydd newydd am wybodaeth a brwdfrydedd i ddarganfod.

Ymwybyddiaeth ddiwylliannol

Gall gweld bywyd o safbwynt newydd eich gwneud yn fwy ymwybodol o’ch diwylliant a’ch gwerthoedd eich hun, a sut y mae’r rhain yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n rhyngweithio ag eraill.

Cyfnewid straeon

Ffrainc

Antur Debbie yn Avignon

Periw

Antur Lowri yn yr Amason

Oes gennych chi stori i’w hadrodd?

Dywedwch wrthym am eich profiad eich hun o daith gyfnewid. Helpwch ni i ysbrydoli pobl yng Nghymru ac o amgylch y byd i groesawu byd newydd o gyfle.

Cysylltwch â ni

    Dewch ar daith gyda ni

    Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

    Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.