Cysylltwch

Straeon

Cyflwyno Cymru i’r byd a dod â’r byd i Gymru.

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy'n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru drwy gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.
Rydym yn falch i rannu'r straeon gan rai o gyfranogwyr Taith ar draws pob sector, sydd wedi ymweld â gwledydd ledled y byd.

Mae'r llun yn dangos grŵp o fyfyrwyr yn gwisgo oferôls glas a gogls diogelwch ac yn chwerthin.
Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

A group photo 7 people, one is holding a TUC Cymru flag.
Symudedd Addysg Oedolion i Norwy

Mae TUC Cymru yn ymweld â Norwy

Mae grŵp mawr o bobl yn sefyll rhwng dau adeilad. Mae'r mwyafrif yn dal chwe bys i fyny.
Ymweliad Colegau Addysg Bellach â Sbaen

ColegauCymru yn ymweld â Barcelona, Sbaen

Three young people looking through a frame decorated with Welsh and Lesotho flags
Symudedd Ysgolion i Lesotho

‘Glan-y-Moyeni’: yn dod â phobl ifanc o Lesotho a Chymru ynghyd

Grŵp mawr yn creu llun. Maent i gyd yn gwisgo gwisgoedd tebyg ac mae’n ymddangos fel petaent mewn rhyw fath o oriel/amgueddfa.
Symudedd ieuenctid i'r Eidal

Merched Plastaf yn ymweld â Rhufain, Yr Eidal

Mae grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn sefyll ar lwyfan lle mae golygfa drawiadol y tu ôl iddyn nhw, sef tri nendwr â tho sy’n eu cysylltu â’i gilydd. Yn y cefndir mae tirwedd y ddinas lle mae rhagor o nendyrau ac awyr y machlud.
Symudedd ysgolion i Singapore

Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn ymweld â Singapore

Mae saith dyn a menyw yn sefyll o flaen wal felen lle mae ysgrifen ddu mewn iaith arall a'r flwyddyn 2001. Mae pawb yn y grŵp yn gwisgo côt drwchus a het wlanog.
Symudedd ysgolion i Wlad yr Iâ

Ysgol Gatholig St Joseph a Chanolfan Chweched Dosbarth yn ymweld â Gwlad yr Iâ

Grŵp o blant ysgol gynradd ar y traeth ar ddiwrnod heulog. Maen nhw’n sefyll ac yn penlinio ar y tywod ac mae’r môr y tu ôl iddyn nhw. Yn y cefndir pell ceir adeiladau. Mae'r awyr yn las.
Symudedd ysgolion i Sbaen

Ysgol Gynradd Oak Field yn ymweld â Murcia, Sbaen

Ciplun o fideo Youtube yn dangos grŵp o oedolion yn gwenu ar y camera ar ddiwrnod heulog
Symudedd Addysg Oedolion i Gatalwnia

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn ymweld â Chatalwnia

Mae person yn eistedd ar ysgrafell greigiog gan ddal camera wrth lyn clir, â chefndir o fryniau a choed.
Symudedd ieuenctid i Gyprus

Kokoro Arts yn ymweld â Chyprus

Criw mawr o bobl ifanc, pob un yn gwisgo hwdi glas a llawer yn gwisgo het fwced amryliw. Mae bryn gwyrdd yn y cefndir a rhai coedydd.
Symudedd Ysgolion i Golombia

Ysgol Dyffryn Conwy yn ymweld â Cholombia

Delwedd o ddyn a menyw (y ddau â gwisg ddu), yn perfformio'r 'Hongi'.
Symudedd Ieuenctid i Seland Newydd

URDD Gobaith Cymru yn ymweld â Seland Newydd

1 2

#TaithStories

Yn dilyn anturiaethau cyfranogwyr ag ariennir gan Taith ar draws y byd

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.