Cyllid ar gyfer Ieuenctid

Llwybr 1 - Symudedd cyfranogwyr

Mae Taith yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc, staff a gwirfoddolwyr mewn sefydliadau ieuenctid Cymreig a gwasanaethau ieuenctid awdurdodau lleol.

Gwahoddir sefydliadau i gyflwyno prosiectau sy’n galluogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn cyfnewidiadau trawsnewidiol dramor, gan sicrhau effeithiau cadarnhaol ar eu bywydau personol, canlyniadau dysgu a chyflogadwyedd, yn enwedig i’r rhai sydd â llai o gyfleoedd.

Mae cyfnewid rhyngwladol yn cyd-fynd yn agos â phum piler gwaith ieuenctid – addysgol, mynegiannol, cyfranogol, cynhwysol a grymusol. Mae’n galluogi sefydliadau i greu cyfleoedd mewn ffordd wirioneddol gyfranogol, gan ddatblygu rhaglen o weithgareddau wedi’u dylunio gan bobl ifanc ac ar eu cyfer, gan ganolbwyntio ar y meysydd hynny y maent am eu harchwilio, eu dysgu a’u datblygu fwyaf.

Cyllid a llinell amser

Y gyllideb sydd ar gael ar gyfer galwad Llwybr 1– Ieuenctid 2022 yw £1.3 miliwn.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais bellach wedi cau.

Dyddiad cau cyflwyno’r cais

Asesu’r ceisiadau

Hysbysu’r cyrff am ganlyniad eu ceisiadau

Dyddiad dangosol am arwyddo cytundebau grant

Prosiectau symudedd cyntaf i gychwyn

I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau cymwys, hyd a chyfraddau grant, gweler Canllawiau Rhaglen Taith.

    Dewch ar daith gyda ni

    Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

    Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.